PM Dùng Trong Trường Học

PM Dùng Trong Trường Học

PM Dùng Trong Trường Học

Phần Mềm Trong Trường Học

PMQL ĐIỂM DANH HỌC SINH

PMQL ĐIỂM DANH HỌC SINH

PMQL ĐIỂM DANH HỌC SINH

343.795.000 đ

Bảo hành: 8 năm

DPL App là ứng dụng quản lý và kết nối nhà trường với phụ huynh – học sinh của DPL

343.795.000 đ

Liên hệ

PMQL HỌC ONLINE

PMQL HỌC ONLINE

PMQL HỌC ONLINE

357.625.000 đ

Bảo hành: 8 năm

Trong thời đại 4.0, việc áp dụng công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực không còn là vấn đề mới mẻ cần bàn luận.

357.625.000 đ

Liên hệ

Đối tác
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL
product-product