Phần Mềm Dùng Trong Bệnh Viện

Phần Mềm Dùng Trong Bệnh Viện

Phần Mềm Dùng Trong Bệnh Viện

Phần Mềm Trong Bệnh Viện

PHẦN MỀM BÁO CÁO

PHẦN MỀM BÁO CÁO

PHẦN MỀM BÁO CÁO

396.810.000 đ

Giá Sản Phẩm: 4.200 USD

396.810.000 đ

Liên hệ

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH NHÂN

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH NHÂN

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH NHÂN

498.230.000 đ

Bảo hành: 8 năm

498.230.000 đ

Liên hệ

Đối tác
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL