Phần Mềm Trong Khu Công Nghiệp

Phần Mềm Trong Khu Công Nghiệp

Phần Mềm Trong Khu Công Nghiệp

Phần Mềm Khu Công Nghiệp

PHẦN MỀM AI QUẢN LÝ HỆ THỐNG PCCC

PHẦN MỀM AI QUẢN LÝ HỆ THỐNG PCCC

PHẦN MỀM AI QUẢN LÝ HỆ THỐNG PCCC

848.240.000 đ

Giá Sản Phẩm: 36.800 USD

bảo hành: 8 năm

848.240.000 đ

Liên hệ

PHẦN MỀM AI QUẢN LÝ GIÁM SÁT NƯỚC THẢI

PHẦN MỀM AI QUẢN LÝ GIÁM SÁT NƯỚC THẢI

PHẦN MỀM AI QUẢN LÝ GIÁM SÁT NƯỚC THẢI

1.127.145.000 đ

Giá Sản Phẩm: 48.900 USD

Bảo hành: 8 năm

1.127.145.000 đ

Liên hệ

PHẦN MỀM AI QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI NƯỚC

PHẦN MỀM AI QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI NƯỚC

PHẦN MỀM AI QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI NƯỚC

1.834.780.000 đ

Giá Sản Phẩm: 79.600 USD

Bảo hành: 8 năm

1.834.780.000 đ

Liên hệ

Đối tác
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL
product-product