Sản phẩm cùng loại

CREO DESIGN ESSENTIALS

CREO DESIGN ESSENTIALS

65.000.000 đ

67.300.000 đ

Wolfram Mathematica

Wolfram Mathematica

13.500.000 đ

15.400.000 đ

PV ELITE 2017

PV ELITE 2017

PV ELITE 2017

8.540.000 đ

8.540.000 đ

8.900.000 đ

Sketchup Studio

Sketchup Studio

Sketchup Studio

29.036.700 đ

Gía sản phẩm: 1.260 USD

29.036.700 đ

Liên hệ

Rhinoceros

Rhinoceros

Rhinoceros

35.950.200 đ

Giá sản phẩm: 1.560 usd

35.950.200 đ

Liên hệ

CorelCAD 2014

CorelCAD 2014

CorelCAD 2014

5.350.000 đ

Giá sản phẩm: 220 USD

5.350.000 đ

Liên hệ

AutoCAD Design Suite Standard 2019

AutoCAD Design Suite Standard 2019

AutoCAD Design Suite Standard 2019

44.937.750 đ

Giá sản phẩm: 1.950 USD

44.937.750 đ

Liên hệ

Adobe Photoshop CC

Adobe Photoshop CC

Adobe Photoshop CC

10.500.000 đ

Giá sản phẩm: 435 USD

10.500.000 đ

Liên hệ

Phần Mềm Red Hat Enterprise Linux Server, Standard

Phần Mềm Red Hat Enterprise Linux Server, Standard

Phần Mềm Red Hat Enterprise Linux Server, Standard

21.100.000 đ

Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical Or Virtual Nodes)

Giá sản phẩm: 869 USD

21.100.000 đ

Liên hệ

Phần Mềm Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition

Phần Mềm Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition

Phần Mềm Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition

18.920.000 đ

Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition - License - 16 Core - OEM - Reseller Option Kit

Giá sản phẩm: 821 USD

18.920.000 đ

Liên hệ

Phần Mềm Bản Quyền Microsoft WinSvrSTDCore Windows Server Standard Core 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreL

Phần Mềm Bản Quyền Microsoft WinSvrSTDCore Windows Server Standard Core 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreL

Phần Mềm Bản Quyền Microsoft WinSvrSTDCore Windows Server Standard Core 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreL

158.227.000 đ

- Hãng sản xuất Microsoft

- Dòng sản phẩm Windows Server

- Phiên bản Standard 2019OLP 16Lic 9EM-00652

- Số máy cài đặt Dùng cho  1 máy chủ

- Thời hạn bản quyền Vĩnh viễn

- Hình thức cấp phép Là dạng cấp phép cho máy chủ chưa cài đặt phần mềm bản quyền

- Đĩa kèm theo OLP - 1 Product key/ nhiều Giấy phép

- Mô tả khác Có thể cài đặt lại và kích hoạt nhiều lần, Không được phép chuyển đổi giữa máy chủ

Giá sản phẩm: 6.866 USD

158.227.000 đ

Liên hệ

Phần Mềm Bản Quyền Microsoft Windows Svr Std 2016

Phần Mềm Bản Quyền Microsoft Windows Svr Std 2016

Phần Mềm Bản Quyền Microsoft Windows Svr Std 2016

15.580.000 đ

- Tùy chọn máy chủ Nano Server

- Ảo hóa lồng nhau (nested virtualization)

- Máy ảo được bảo vệ (Shielded VM)

- Host Guardian Service- Bộ chứa Windows

- Hỗ trợ UEFI Linux trong Hyper-V- PowerShell Direct

- Cập nhật lưu trữ- Chính sách lưu trữ QoS- Storage Spaces Direct (S2D)

- Đóng gói: Key vật lý

- Nhóm khách hàng: Doanh nghiệp

Giá sản phẩm: 676 USD

15.580.000 đ

Liên hệ

Phần Mềm Bản Quyền Microsoft Windows Server DataCenter Core 2016

Phần Mềm Bản Quyền Microsoft Windows Server DataCenter Core 2016

Phần Mềm Bản Quyền Microsoft Windows Server DataCenter Core 2016

17.000.000 đ

Microsoft Windows Server DataCenter Core 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

Giá sản phẩm: 695 USD

17.000.000 đ

Liên hệ

Phần Mềm Bản Quyền Microsoft Windows Svr Std 2019

Phần Mềm Bản Quyền Microsoft Windows Svr Std 2019

Phần Mềm Bản Quyền Microsoft Windows Svr Std 2019

17.500.000 đ

- Số máy cài đặt Dùng cho 1 máy chủ

- Phạm vi sử dụng Là dạng cấp phép cho máy chủ chưa cài đặt phần mềm bản quyền
- Hình thức cấp phép OEM
- Dùng cho khách hàng Doanh nghiệp

Giá sản phẩm: 721 USD

17.500.000 đ

Liên hệ

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN XÂY DỰNG

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN XÂY DỰNG

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN XÂY DỰNG

790.000.000 đ

Giá Sản Phẩm: 28.500 USD

Bảo hành: 8 năm

790.000.000 đ

Liên hệ

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

605.200.000 đ

Giá Sản Phẩm: 13.200 USD

Bảo hành: 8 năm

605.200.000 đ

Liên hệ

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN SẮT THÉP

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN SẮT THÉP

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN SẮT THÉP

889.600.000 đ

Giá Sản Phẩm: 26.800 USD

Bảo hành: 8 năm

889.600.000 đ

Liên hệ

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN NGÀNH NỘI THẤT

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN NGÀNH NỘI THẤT

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN NGÀNH NỘI THẤT

643.900.000 đ

Giá Sản Phẩm: 14.600 USD

Bảo hành: 8 năm

643.900.000 đ

Liên hệ

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN NGÀNH NHỰA VÀ CAO SU

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN NGÀNH NHỰA VÀ CAO SU

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN NGÀNH NHỰA VÀ CAO SU

642.800.000 đ

Giá Sản Phẩm: 18.900 USD

Bảo hành: 8 năm

642.800.000 đ

Liên hệ

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN IN ẤN

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN IN ẤN

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN IN ẤN

660.500.000 đ

Giá Sản Phẩm: 15.200 USD

Bảo hành: 10 năm

660.500.000 đ

Liên hệ

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN BAO BÌ CHO THÙNG XẾP

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN BAO BÌ CHO THÙNG XẾP

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN BAO BÌ CHO THÙNG XẾP

680.000.000 đ

Giá Sản Phẩm: 15.900 USD

Bảo hành: 8 năm

680.000.000 đ

Liên hệ

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN BAO BÌ

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN BAO BÌ

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN BAO BÌ

511.800.000 đ

Giá Sản Phẩm: 18.500 USD

Bảo hành: 8 năm

511.800.000 đ

Liên hệ

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN BÁN LẺ VÀ PHÂN PHỐI

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN BÁN LẺ VÀ PHÂN PHỐI

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN BÁN LẺ VÀ PHÂN PHỐI

802.600.000 đ

Giá Sản Phẩm: 16.000 USD

Bảo hành: 8 năm

802.600.000 đ

Liên hệ

PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁM SÁT BÃI XE THÔNG MINH

PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁM SÁT BÃI XE THÔNG MINH

PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁM SÁT BÃI XE THÔNG MINH

1.370.200.000 đ

Giá Sản Phẩm: 49.500 USD

Bảo hành: 8 năm

1.370.200.000 đ

Liên hệ

PHẦN MỀM AI QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI NƯỚC

PHẦN MỀM AI QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI NƯỚC

PHẦN MỀM AI QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI NƯỚC

2.000.000.000 đ

Giá Sản Phẩm: 83.300 USD

Bảo hành: 5 năm

2.000.000.000 đ

Liên hệ

PHẦN MỀM AI QUẢN LÝ GIÁM SÁT NƯỚC THẢI

PHẦN MỀM AI QUẢN LÝ GIÁM SÁT NƯỚC THẢI

PHẦN MỀM AI QUẢN LÝ GIÁM SÁT NƯỚC THẢI

1.200.000.000 đ

Giá Sản Phẩm: 50.000 USD

Bảo hành: 5 năm

1.200.000.000 đ

Liên hệ

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH NHÂN

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH NHÂN

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH NHÂN

498.230.000 đ

Bảo hành: 8 năm

498.230.000 đ

Liên hệ

PHẦN MỀM BÁO CÁO

PHẦN MỀM BÁO CÁO

PHẦN MỀM BÁO CÁO

396.810.000 đ

Giá Sản Phẩm: 4.200 USD

396.810.000 đ

Liên hệ

PMQL HỌC ONLINE

PMQL HỌC ONLINE

PMQL HỌC ONLINE

357.625.000 đ

Bảo hành: 8 năm

Trong thời đại 4.0, việc áp dụng công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực không còn là vấn đề mới mẻ cần bàn luận.

357.625.000 đ

Liên hệ

PMQL ĐIỂM DANH HỌC SINH

PMQL ĐIỂM DANH HỌC SINH

PMQL ĐIỂM DANH HỌC SINH

343.795.000 đ

Bảo hành: 8 năm

DPL App là ứng dụng quản lý và kết nối nhà trường với phụ huynh – học sinh của DPL

343.795.000 đ

Liên hệ

License Router IOS Cisco L-SL-19-DATA-K9 (c)

License Router IOS Cisco L-SL-19-DATA-K9 (c)

License Router IOS Cisco L-SL-19-DATA-K9 (c)

5.650.000 đ

Giá Sản Phẩm:  230 USD

5.650.000 đ

Liên hệ

PHẦN MỀM KẾ TOÁN XÂY DỰNG

PHẦN MỀM KẾ TOÁN XÂY DỰNG

PHẦN MỀM KẾ TOÁN XÂY DỰNG

585.000.000 đ

Giá Sản Phẩm: 8.100 USD

585.000.000 đ

Liên hệ

PHẦN MỀM KẾ TOÁN TIẾNG HOA

PHẦN MỀM KẾ TOÁN TIẾNG HOA

PHẦN MỀM KẾ TOÁN TIẾNG HOA

570.300.000 đ

Bảo hành: 8 năm

570.300.000 đ

Liên hệ

PHẦN MỀM KẾ TOÁN SẢN XUẤT

PHẦN MỀM KẾ TOÁN SẢN XUẤT

PHẦN MỀM KẾ TOÁN SẢN XUẤT

495.600.000 đ

Bảo hành: 8 năm

495.600.000 đ

Liên hệ

Đối tác
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL