Lenovo

Laptop Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 - 82RK001NVN

Laptop Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 - 82RK001NVN

Laptop Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 - 82RK001NVN

11.590.000 đ

(i3-1215U/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11)

11.590.000 đ

Liên hệ

Laptop Lenovo IdeaPad 3 15ITL6-82H800M4VN

Laptop Lenovo IdeaPad 3 15ITL6-82H800M4VN

Laptop Lenovo IdeaPad 3 15ITL6-82H800M4VN

12.190.000 đ

Laptop Lenovo IdeaPad 3 15ITL6-82H800M4VN (i3-1115G4/RAM 8GB/256GB SSD/ Windows 11)

 
 

12.190.000 đ

Liên hệ

Laptop Lenovo IdeaPad 3 15ABA7-82RN006YVN

Laptop Lenovo IdeaPad 3 15ABA7-82RN006YVN

Laptop Lenovo IdeaPad 3 15ABA7-82RN006YVN

14.790.000 đ

(Ryzen 7 5825U/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11)

14.790.000 đ

Liên hệ

Laptop Lenovo Yoga 7 14ACN6-82N7002MVN

Laptop Lenovo Yoga 7 14ACN6-82N7002MVN

Laptop Lenovo Yoga 7 14ACN6-82N7002MVN

17.090.000 đ

(Ryzen 5 5600U/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11)

17.090.000 đ

Liên hệ

Đối tác
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL
product-product