HP PC

PC HP Pro Tower 280 G9

PC HP Pro Tower 280 G9

PC HP Pro Tower 280 G9

12.690.000 đ

PC HP Pro Tower 280 G9 72J49PA (Intel Core i5-12500/8GB/256GB SSD/Không HDD/Windows 11 Home/WiFi 802.11ac)

12.690.000 đ

Liên hệ

PC HP Pro Mini 400 G9 73D19PA

PC HP Pro Mini 400 G9 73D19PA

PC HP Pro Mini 400 G9 73D19PA

14.590.000 đ

(Intel Core i5-12500T/8GB/512GB SSD/Windows 11 Home/WiFi 802.11ax)

14.590.000 đ

Liên hệ

PC HP ProOne 440 G9 AIO 6M3W6PA

PC HP ProOne 440 G9 AIO 6M3W6PA

PC HP ProOne 440 G9 AIO 6M3W6PA

17.990.000 đ

(23.8" Full HD/Intel Core i5-12500T/8GB/256GB SSD/Windows 11 Home/WiFi 802.11ax)

17.990.000 đ

Liên hệ

PC HP ProOne 440 G9 AIO 6M3W6PA

PC HP ProOne 440 G9 AIO 6M3W6PA

PC HP ProOne 440 G9 AIO 6M3W6PA

17.990.000 đ

PC HP ProOne 440 G9 AIO 6M3W6PA (23.8" Full HD/Intel Core i5-12500T/8GB/256GB SSD/Windows 11 Home/WiFi 802.11ax)

 
 

17.990.000 đ

Liên hệ

Đối tác
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL