Chính sách bảo hành
  • Tất cả các sản phẩm do DPL bán đều được bảo hành đúng và đủ theo chính sách của nhà sản xuất.
  • Tất cả sản phẩm hư hỏng, không thuộc điều kiện đổi trả, sẽ được gửi cho nhà sản xuất hoặc đơn vị được nhà sản xuất uỷ quyền để sửa chữa theo đúng chính sách bảo hành của họ. DPL không chịu trách nhiệm nếu nhà sản xuất và/hoặc đơn vị được nhà sản xuất uỷ quyền từ chối bảo hành và/hoặc không thực hiện theo đúng cam kết của họ.

TRUNG TÂM BẢO HÀNH

Địa chỉ: 128 Đường Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

​Điện thoại:  0918.825.739

Thời gian làm việc: 08h00 – 17h30

Chia sẻ:
Chính sách khác
Đối tác
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL
news-news_detail