CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL
SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

CorelCAD 2014

CorelCAD 2014

CorelCAD 2014

5.350.000 đ

Giá sản phẩm: 220 USD

5.350.000 đ

Liên hệ

PV ELITE 2017

PV ELITE 2017

PV ELITE 2017

8.540.000 đ

8.540.000 đ

8.900.000 đ

Adobe Photoshop CC

Adobe Photoshop CC

Adobe Photoshop CC

10.500.000 đ

Giá sản phẩm: 435 USD

10.500.000 đ

Liên hệ

Wolfram Mathematica

Wolfram Mathematica

13.500.000 đ

15.400.000 đ

Phần Mềm Bản Quyền Microsoft Windows Svr Std 2016

Phần Mềm Bản Quyền Microsoft Windows Svr Std 2016

Phần Mềm Bản Quyền Microsoft Windows Svr Std 2016

15.580.000 đ

- Tùy chọn máy chủ Nano Server

- Ảo hóa lồng nhau (nested virtualization)

- Máy ảo được bảo vệ (Shielded VM)

- Host Guardian Service- Bộ chứa Windows

- Hỗ trợ UEFI Linux trong Hyper-V- PowerShell Direct

- Cập nhật lưu trữ- Chính sách lưu trữ QoS- Storage Spaces Direct (S2D)

- Đóng gói: Key vật lý

- Nhóm khách hàng: Doanh nghiệp

Giá sản phẩm: 676 USD

15.580.000 đ

Liên hệ

Phần Mềm Bản Quyền Microsoft Windows Server DataCenter Core 2016

Phần Mềm Bản Quyền Microsoft Windows Server DataCenter Core 2016

Phần Mềm Bản Quyền Microsoft Windows Server DataCenter Core 2016

17.000.000 đ

Microsoft Windows Server DataCenter Core 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

Giá sản phẩm: 695 USD

17.000.000 đ

Liên hệ

Phần Mềm Bản Quyền Microsoft Windows Svr Std 2019

Phần Mềm Bản Quyền Microsoft Windows Svr Std 2019

Phần Mềm Bản Quyền Microsoft Windows Svr Std 2019

17.500.000 đ

- Số máy cài đặt Dùng cho 1 máy chủ

- Phạm vi sử dụng Là dạng cấp phép cho máy chủ chưa cài đặt phần mềm bản quyền
- Hình thức cấp phép OEM
- Dùng cho khách hàng Doanh nghiệp

Giá sản phẩm: 721 USD

17.500.000 đ

Liên hệ

Phần Mềm Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition

Phần Mềm Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition

Phần Mềm Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition

18.920.000 đ

Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition - License - 16 Core - OEM - Reseller Option Kit

Giá sản phẩm: 821 USD

18.920.000 đ

Liên hệ

Phần Mềm Red Hat Enterprise Linux Server, Standard

Phần Mềm Red Hat Enterprise Linux Server, Standard

Phần Mềm Red Hat Enterprise Linux Server, Standard

21.100.000 đ

Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical Or Virtual Nodes)

Giá sản phẩm: 869 USD

21.100.000 đ

Liên hệ

PHẦN MỀM AI QUẢN LÝ HỆ THỐNG PCCC

PHẦN MỀM AI QUẢN LÝ HỆ THỐNG PCCC

PHẦN MỀM AI QUẢN LÝ HỆ THỐNG PCCC

1.100.000.000 đ

Giá Sản Phẩm: 45.800 USD

bảo hành: 5 năm

1.100.000.000 đ

Liên hệ

PHẦN MỀM AI QUẢN LÝ GIÁM SÁT NƯỚC THẢI

PHẦN MỀM AI QUẢN LÝ GIÁM SÁT NƯỚC THẢI

PHẦN MỀM AI QUẢN LÝ GIÁM SÁT NƯỚC TH...

1.200.000.000 đ

Giá Sản Phẩm: 50.000 USD

Bảo hành: 5 năm

1.200.000.000 đ

Liên hệ

PHẦN MỀM AI QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN NĂNG

PHẦN MỀM AI QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN NĂNG

PHẦN MỀM AI QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI...

1.900.000.000 đ

Giá Sản Phẩm: 79.000 USD

Bảo hành : 5 năm

1.900.000.000 đ

Liên hệ

PHẦN MỀM AI QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI NƯỚC

PHẦN MỀM AI QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI NƯỚC

PHẦN MỀM AI QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI...

2.000.000.000 đ

Giá Sản Phẩm: 83.300 USD

Bảo hành: 5 năm

2.000.000.000 đ

Liên hệ

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN BAO BÌ

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN BAO BÌ

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN BAO BÌ

511.800.000 đ

Giá Sản Phẩm: 18.500 USD

Bảo hành: 8 năm

511.800.000 đ

Liên hệ

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN THƯƠNG MẠI DỊCH...

605.200.000 đ

Giá Sản Phẩm: 13.200 USD

Bảo hành: 8 năm

605.200.000 đ

Liên hệ

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN NGÀNH NHỰA VÀ CAO SU

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN NGÀNH NHỰA VÀ CAO SU

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN NGÀNH NHỰA VÀ CAO...

642.800.000 đ

Giá Sản Phẩm: 18.900 USD

Bảo hành: 8 năm

642.800.000 đ

Liên hệ

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN NGÀNH NỘI THẤT

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN NGÀNH NỘI THẤT

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN NGÀNH NỘI THẤT

643.900.000 đ

Giá Sản Phẩm: 14.600 USD

Bảo hành: 8 năm

643.900.000 đ

Liên hệ

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN IN ẤN

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN IN ẤN

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN IN ẤN

660.500.000 đ

Giá Sản Phẩm: 15.200 USD

Bảo hành: 10 năm

660.500.000 đ

Liên hệ

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN BAO BÌ CHO THÙNG XẾP

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN BAO BÌ CHO THÙNG XẾP

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN BAO BÌ CHO THÙNG ...

680.000.000 đ

Giá Sản Phẩm: 15.900 USD

Bảo hành: 8 năm

680.000.000 đ

Liên hệ

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN XÂY DỰNG

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN XÂY DỰNG

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN XÂY DỰNG

790.000.000 đ

Giá Sản Phẩm: 28.500 USD

Bảo hành: 8 năm

790.000.000 đ

Liên hệ

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN BÁN LẺ VÀ PHÂN PHỐI

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN BÁN LẺ VÀ PHÂN PHỐI

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN BÁN LẺ VÀ PHÂN...

802.600.000 đ

Giá Sản Phẩm: 16.000 USD

Bảo hành: 8 năm

802.600.000 đ

Liên hệ

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN SẮT THÉP

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN SẮT THÉP

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN SẮT THÉP

889.600.000 đ

Giá Sản Phẩm: 26.800 USD

Bảo hành: 8 năm

889.600.000 đ

Liên hệ

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN NGÀNH THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN NGÀNH THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG

PM QUẢN LÝ ERP DÀNH CHO DN NGÀNH THỰC PHẨM,...

890.900.000 đ

Giá Sản Phẩm : 22.500 USD

Bảo hành: 8 năm

890.900.000 đ

Liên hệ

PMQL ĐIỂM DANH HỌC SINH

PMQL ĐIỂM DANH HỌC SINH

PMQL ĐIỂM DANH HỌC SINH

343.795.000 đ

Bảo hành: 8 năm

DPL App là ứng dụng quản lý và kết nối nhà trường với phụ huynh – học sinh của DPL

343.795.000 đ

Liên hệ

PMQL HỌC ONLINE

PMQL HỌC ONLINE

PMQL HỌC ONLINE

357.625.000 đ

Bảo hành: 8 năm

Trong thời đại 4.0, việc áp dụng công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực không còn là vấn đề mới mẻ cần bàn luận.

357.625.000 đ

Liên hệ

PHẦN MỀM BÁO CÁO

PHẦN MỀM BÁO CÁO

PHẦN MỀM BÁO CÁO

396.810.000 đ

Giá Sản Phẩm: 4.200 USD

396.810.000 đ

Liên hệ

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH NHÂN

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH NHÂN

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH NHÂN

498.230.000 đ

Bảo hành: 8 năm

498.230.000 đ

Liên hệ

CorelCAD 2014

CorelCAD 2014

CorelCAD 2014

5.350.000 đ

Giá sản phẩm: 220 USD

5.350.000 đ

Liên hệ

PV ELITE 2017

PV ELITE 2017

PV ELITE 2017

8.540.000 đ

8.540.000 đ

8.900.000 đ

Adobe Photoshop CC

Adobe Photoshop CC

Adobe Photoshop CC

10.500.000 đ

Giá sản phẩm: 435 USD

10.500.000 đ

Liên hệ

Wolfram Mathematica

Wolfram Mathematica

13.500.000 đ

15.400.000 đ

Sketchup Studio

Sketchup Studio

Sketchup Studio

29.036.700 đ

Gía sản phẩm: 1.260 USD

29.036.700 đ

Liên hệ

Rhinoceros

Rhinoceros

Rhinoceros

35.950.200 đ

Giá sản phẩm: 1.560 usd

35.950.200 đ

Liên hệ

AutoCAD Design Suite Standard 2019

AutoCAD Design Suite Standard 2019

AutoCAD Design Suite Standard 2019

44.937.750 đ

Giá sản phẩm: 1.950 USD

44.937.750 đ

Liên hệ

CREO DESIGN ESSENTIALS

CREO DESIGN ESSENTIALS

65.000.000 đ

67.300.000 đ

 SAP2000 Basic

SAP2000 Basic

SAP2000 Basic

47.000.000 đ

47.000.000 đ

49.500.000 đ

Key bản quyền Win 10 Home 32bit/64bit Eng FPP

Key bản quyền Win 10 Home 32bit/64bit Eng FPP

Key bản quyền Win 10 Home 32bit/64bit Eng FPP

3.500.000 đ

KH sẽ nhận được mã kích hoạt bản quyền qua SMS/Mail khi mua online

3.500.000 đ

Liên hệ

Phần Mềm Bản Quyền Microsoft Windows Svr Std 2016

Phần Mềm Bản Quyền Microsoft Windows Svr Std 2016

Phần Mềm Bản Quyền Microsoft Windows Svr Std...

15.580.000 đ

- Tùy chọn máy chủ Nano Server

- Ảo hóa lồng nhau (nested virtualization)

- Máy ảo được bảo vệ (Shielded VM)

- Host Guardian Service- Bộ chứa Windows

- Hỗ trợ UEFI Linux trong Hyper-V- PowerShell Direct

- Cập nhật lưu trữ- Chính sách lưu trữ QoS- Storage Spaces Direct (S2D)

- Đóng gói: Key vật lý

- Nhóm khách hàng: Doanh nghiệp

Giá sản phẩm: 676 USD

15.580.000 đ

Liên hệ

Phần Mềm Bản Quyền WinSvrDCCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd 9EA-01045

Phần Mềm Bản Quyền WinSvrDCCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd 9EA-01045

Phần Mềm Bản Quyền WinSvrDCCore 2019 SNGL...

16.200.000 đ

WinSvrDCCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

Giá sản phẩm: 703 USD

16.200.000 đ

Liên hệ

Phần Mềm Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition

Phần Mềm Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition

Phần Mềm Microsoft Windows Server 2016 Standard...

18.920.000 đ

Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition - License - 16 Core - OEM - Reseller Option Kit

Giá sản phẩm: 821 USD

18.920.000 đ

Liên hệ

Phần Mềm Bản Quyền Microsoft WinSvrSTDCore Windows Server Standard Core 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreL

Phần Mềm Bản Quyền Microsoft WinSvrSTDCore Windows Server Standard Core 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreL

Phần Mềm Bản Quyền Microsoft WinSvrSTDCore...

158.227.000 đ

- Hãng sản xuất Microsoft

- Dòng sản phẩm Windows Server

- Phiên bản Standard 2019OLP 16Lic 9EM-00652

- Số máy cài đặt Dùng cho  1 máy chủ

- Thời hạn bản quyền Vĩnh viễn

- Hình thức cấp phép Là dạng cấp phép cho máy chủ chưa cài đặt phần mềm bản quyền

- Đĩa kèm theo OLP - 1 Product key/ nhiều Giấy phép

- Mô tả khác Có thể cài đặt lại và kích hoạt nhiều lần, Không được phép chuyển đổi giữa máy chủ

Giá sản phẩm: 6.866 USD

158.227.000 đ

Liên hệ

Volleyball teaching software

Volleyball teaching software

Volleyball teaching software

5.500.000 đ

Product Price: 229 USD

Warranty: 1 years

5.500.000 đ

Liên hệ

Football instruction software

Football instruction software

Football instruction software

6.400.000 đ

Product Price: 266 USD

Warranty: 1 years

6.400.000 đ

Liên hệ

Advanced volleyball teaching software

Advanced volleyball teaching software

Advanced volleyball teaching software

6.500.000 đ

Product Price: 271 USD

Warranty: 1 years

6.500.000 đ

Liên hệ

Basketball teaching software

Basketball teaching software

Basketball teaching software

7.200.000 đ

 • Product Price: 300 USD

 • Warranty: 1 years

7.200.000 đ

Liên hệ

Advanced soccer instruction software

Advanced soccer instruction software

Advanced soccer instruction software

7.400.000 đ

Product Price: 308 USD

Warranty: 1 years

7.400.000 đ

Liên hệ

Tennis teaching software

Tennis teaching software

Tennis teaching software

7.500.000 đ

Product Price: 313 USD

Warranty: 1 years

7.500.000 đ

Liên hệ

Dance instruction software

Dance instruction software

Dance instruction software

7.800.000 đ

Product Price: 325 USD

Warranty: 1 years

7.800.000 đ

Liên hệ

Instructional software for teaching shuttlecock

Instructional software for teaching shuttlecock

Instructional software for teaching shuttlecock

8.200.000 đ

Product Price: 342 USD

Warranty: 1 years

8.200.000 đ

Liên hệ

Advanced basketball teaching software

Advanced basketball teaching software

Advanced basketball teaching software

8.200.000 đ

Product Price: 342 USD

Warranty: 1 years

8.200.000 đ

Liên hệ

Laptop HP Pavilion 14-dv2034TU (6K770PA) (i5-1235U/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 10)

Laptop HP Pavilion 14-dv2034TU (6K770PA) (i5-1235U/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 10)

Laptop HP Pavilion 14-dv2034TU (6K770PA) (i5-1235U/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 10)

16.590.000 đ

Laptop HP Pavilion 14-dv2034TU (6K770PA) (i5-1235U/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 10)

 
 

16.590.000 đ

Liên hệ

Laptop ASUS VivoBook Pro M3401QA-KM006W (Ryzen 5 5600H/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11)

Laptop ASUS VivoBook Pro M3401QA-KM006W (Ryzen 5 5600H/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11)

Laptop ASUS VivoBook Pro M3401QA-KM006W (Ryzen 5 5600H/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11)

17.190.000 đ

Laptop ASUS VivoBook Pro M3401QA-KM006W (Ryzen 5 5600H/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11)

 
 

17.190.000 đ

Liên hệ

Laptop Asus Vivobook 15 X1504VA

Laptop Asus Vivobook 15 X1504VA

Laptop Asus Vivobook 15 X1504VA

17.300.000 đ

Hãng sản xuất

Laptop Asus

Tên sản phẩm   

Laptop Asus Vivobook 15 X1504VA

Dòng Laptop

Laptop | Laptop Asus Vivobook | Laptop Văn Phòng | Laptop Core i5 | Laptop doanh nhân

Bộ vi xử lý 

Công nghệ CPU

Intel® Core™ i5-1335U

Số nhân

10

Số luồng

12

Tốc độ tối đa

up to 4.6 GHz

Bộ nhớ đệm

12MB

Bộ nhớ trong (RAM)

RAM

8GB DDR4 on board + 8GB DDR4 SO-DIMM

Loại RAM

DDR4

Tốc độ Bus RAM

 

Số khe cắm

-

Hỗ trợ RAM tối đa

 -

Ổ cứng 

Dung lượng

512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD

Tốc độ vòng quay

 

Khe cắm SSD mở rộng

-

Ổ đĩa quang (ODD) 

Không có

Màn hình

Kích thước màn hình

 15.6 inch 

Độ phân giải

FHD (1920 x 1080)

Tần số quét

60Hz

Công nghệ màn hình

16:9 aspect ratio, LED Backlit, 60Hz, 250nits, 45% NTSC, Anti-glare display, TÜV Rheinland-certified, 84%Screen-to-body ratio

Đồ Họa (VGA) 

Card màn hình

Intel Iris Xᵉ Graphics

Kết nối (Network) 

Wireless

Wi-Fi 6(802.11ax) 

LAN

 

Bluetooth

Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2

Bàn phím , Chuột 

Kiểu bàn phím

Bàn phím tiêu chuẩn - Có bàn phím số

Chuột

Cảm ứng đa điểm

Giao tiếp mở rộng 

Kết nối USB

1x USB 2.0 Type-A
1x USB 3.2 Gen 1 Type-C
2x USB 3.2 Gen 1 Type-A

Kết nối HDMI/VGA

1x HDMI 1.4

Tai nghe

1x 3.5mm Combo Audio Jack

Camera

 720p HD camera

Card mở rộng

-

LOA

2 Loa

Kiểu Pin

 3-cell, 42WHrs

Sạc pin

Đi kèm

Hệ điều hành (bản quyền) đi kèm 

Windows 11 Home

Kích thước (Dài x Rộng x Cao)

35.97 x 23.25 x 1.79 ~ 1.79 cm

Trọng Lượng

1.70 kg 

Màu sắc

Xanh

Xuất Xứ

Trung Quốc

17.300.000 đ

Liên hệ

Laptop ACER Swift 3 SF314-512-56QN (NX.K0FSV.002) (i5-1240P/RAM 16GB/512GB SSD/ Windows 11)

Laptop ACER Swift 3 SF314-512-56QN (NX.K0FSV.002) (i5-1240P/RAM 16GB/512GB SSD/ Windows 11)

Laptop ACER Swift 3 SF314-512-56QN (NX.K0FSV.002) (i5-1240P/RAM 16GB/512GB SSD/ Windows 11)

17.990.000 đ

Laptop ACER Swift 3 SF314-512-56QN (NX.K0FSV.002) (i5-1240P/RAM 16GB/512GB SSD/ Windows 11)

17.990.000 đ

Liên hệ

Laptop HP Pavilion 14-dv2072TU (7C0W1PA) (i7-1255U/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11)

Laptop HP Pavilion 14-dv2072TU (7C0W1PA) (i7-1255U/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11)

Laptop HP Pavilion 14-dv2072TU (7C0W1PA) (i7-1255U/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11)

19.990.000 đ

Laptop HP Pavilion 14-dv2072TU (7C0W1PA) (i7-1255U/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11)

 
 

19.990.000 đ

Liên hệ

Laptop HP ProBook 440 G9 (6M0X7PA) (i7-1255U/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11)

Laptop HP ProBook 440 G9 (6M0X7PA) (i7-1255U/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11)

Laptop HP ProBook 440 G9 (6M0X7PA) (i7-1255U/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11)

21.690.000 đ

Laptop HP ProBook 440 G9 (6M0X7PA) (i7-1255U/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11)

21.690.000 đ

Liên hệ

Laptop HP Probook 450 G9 (6M0Z9PA) (i7-1255U/RAM 16GB/512GB SSD/ Windows 11)

Laptop HP Probook 450 G9 (6M0Z9PA) (i7-1255U/RAM 16GB/512GB SSD/ Windows 11)

Laptop HP Probook 450 G9 (6M0Z9PA) (i7-1255U/RAM 16GB/512GB SSD/ Windows 11)

23.790.000 đ

Laptop HP Probook 450 G9 (6M0Z9PA) (i7-1255U/RAM 16GB/512GB SSD/ Windows 11)

 
 

23.790.000 đ

Liên hệ

Laptop Asus Zenbook 14 OLED UX3402VA-KM203W

Laptop Asus Zenbook 14 OLED UX3402VA-KM203W

Laptop Asus Zenbook 14 OLED UX3402VA-KM203W

24.000.000 đ

Hãng sản xuất

Laptop Asus

Tên sản phẩm   

Zenbook 14 OLED UX3402VA-KM203W 

Dòng Laptop

Laptop | Laptop Asus Zenbook | Laptop Nhỏ Gọn | Laptop Văn Phòng | Laptop Cao Cấp

Bộ vi xử lý 

Công nghệ CPU

Intel Core i5-1340P

Số nhân

12

Số luồng

16

Tốc độ tối đa

4.60 GHz

Bộ nhớ đệm

12 MB

Bộ nhớ trong (RAM)

RAM

16GB 

Loại RAM

LPDDR5

Tốc độ Bus RAM

-

Số khe cắm

-

Hỗ trợ RAM tối đa

-

Ổ cứng 

Dung lượng

512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD

Tốc độ vòng quay

 

Khe cắm SSD mở rộng

-

Ổ đĩa quang (ODD) 

Không có

Màn hình

Kích thước màn hình

14.0-inch 

Độ phân giải

WQXGA+ (2880x1800)

Tần số quét

90Hz

Công nghệ màn hình

OLED WQXGA+ BEND GLARE NON-TOUCH,400NITS(HDR),DCI-P3:100%

Đồ Họa (VGA) 

Card màn hình

 Intel Iris Xe Graphics

Kết nối (Network) 

Wireless

Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2

LAN

 

Bluetooth

Bluetooth 5

Bàn phím , Chuột 

Kiểu bàn phím

Bàn phím tiêu chuẩn - Đèn nền bàn phím (Backlit Chiclet)

Touchpad

Cảm ứng đa điểm Num Pad

Giao tiếp mở rộng 

Kết nối USB

1x USB 3.2 Gen 2 Type-A
2x Thunderbolt™ 4 supports display / power delivery

Kết nối HDMI/VGA

1x HDMI 2.1 TMDS

Tai nghe

1x 3.5mm Combo Audio Jack

Camera

720p HD camera

Card mở rộng

Micro SD card reader

LOA

2 Loa

Kiểu Pin

4-cell 75WHrs

Sạc pin

Đi kèm

Hệ điều hành (bản quyền) đi kèm 

Windows 11 Home

Kích thước (Dài x Rộng x Cao)

31.36 x 21.98 x 1.69 ~ 1.69 cm

Trọng Lượng

1.39 kg

Màu sắc

Foggy Silver

Xuất Xứ

Trung Quốc

24.000.000 đ

Liên hệ

Laptop ACER Nitro AN515-58-769J (NH.QFHSV.003) (i7-12700H/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11)

Laptop ACER Nitro AN515-58-769J (NH.QFHSV.003) (i7-12700H/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11)

Laptop ACER Nitro AN515-58-769J (NH.QFHSV.003) (i7-12700H/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11)

24.190.000 đ

Laptop ACER Nitro AN515-58-769J (NH.QFHSV.003) (i7-12700H/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11)

 
 

24.190.000 đ

Liên hệ

Laptop Dell Inspiron 14 5430 - 20DY31 (i7-1360P/RAM 16GB/1TB SSD/ Windows 11 + Office)

Laptop Dell Inspiron 14 5430 - 20DY31 (i7-1360P/RAM 16GB/1TB SSD/ Windows 11 + Office)

Laptop Dell Inspiron 14 5430 - 20DY31 (i7-1360P/RAM...

26.990.000 đ

Laptop Dell Inspiron 14 5430 - 20DY31 (i7-1360P/RAM 16GB/1TB SSD/ Windows 11 + Office)

 
 

26.990.000 đ

Liên hệ

Laptop Dell Inspiron 14 7430 (T7430-i7U165W11SLU) (i7-1355U/RAM 16GB/512GB SSD/ Windows 11 + Office)

Laptop Dell Inspiron 14 7430 (T7430-i7U165W11SLU) (i7-1355U/RAM 16GB/512GB SSD/ Windows 11 + Office)

Laptop Dell Inspiron 14 7430 (T7430-i7U165W11SLU) (i7-1355U/RAM...

28.890.000 đ

Laptop Dell Inspiron 14 7430 (T7430-i7U165W11SLU) (i7-1355U/RAM 16GB/512GB SSD/ Windows 11 + Office)

 
 

28.890.000 đ

Liên hệ

Laptop ACER Swift 3 SF314-512-56QN (NX.K0FSV.002) (i5-1240P/RAM 16GB/512GB SSD/ Windows 11)

Laptop ACER Swift 3 SF314-512-56QN (NX.K0FSV.002) (i5-1240P/RAM 16GB/512GB SSD/ Windows 11)

Laptop ACER Swift 3 SF314-512-56QN (NX.K0FSV.002) (i5-1240P/RAM...

17.990.000 đ

Laptop ACER Swift 3 SF314-512-56QN (NX.K0FSV.002) (i5-1240P/RAM 16GB/512GB SSD/ Windows 11)

17.990.000 đ

Liên hệ

Laptop HP Pavilion 14-dv2072TU (7C0W1PA) (i7-1255U/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11)

Laptop HP Pavilion 14-dv2072TU (7C0W1PA) (i7-1255U/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11)

Laptop HP Pavilion 14-dv2072TU (7C0W1PA) (i7-1255U/RAM...

19.990.000 đ

Laptop HP Pavilion 14-dv2072TU (7C0W1PA) (i7-1255U/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11)

 
 

19.990.000 đ

Liên hệ

Laptop ACER Nitro AN515-58-769J (NH.QFHSV.003) (i7-12700H/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11)

Laptop ACER Nitro AN515-58-769J (NH.QFHSV.003) (i7-12700H/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11)

Laptop ACER Nitro AN515-58-769J (NH.QFHSV.003) (i7-12700H/RAM...

24.190.000 đ

Laptop ACER Nitro AN515-58-769J (NH.QFHSV.003) (i7-12700H/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11)

 
 

24.190.000 đ

Liên hệ

Laptop HP ProBook 440 G9 (6M0X7PA) (i7-1255U/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11)

Laptop HP ProBook 440 G9 (6M0X7PA) (i7-1255U/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11)

Laptop HP ProBook 440 G9 (6M0X7PA) (i7-1255U/RAM 8GB/512GB...

21.690.000 đ

Laptop HP ProBook 440 G9 (6M0X7PA) (i7-1255U/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11)

21.690.000 đ

Liên hệ

Laptop HP Probook 450 G9 (6M0Z9PA) (i7-1255U/RAM 16GB/512GB SSD/ Windows 11)

Laptop HP Probook 450 G9 (6M0Z9PA) (i7-1255U/RAM 16GB/512GB SSD/ Windows 11)

Laptop HP Probook 450 G9 (6M0Z9PA) (i7-1255U/RAM 16GB/512GB...

23.790.000 đ

Laptop HP Probook 450 G9 (6M0Z9PA) (i7-1255U/RAM 16GB/512GB SSD/ Windows 11)

 
 

23.790.000 đ

Liên hệ

Laptop LG Gram 2023 14Z90R-G.AH75A5 (i7-1360P/RAM 16GB/512GB SSD)

Laptop LG Gram 2023 14Z90R-G.AH75A5 (i7-1360P/RAM 16GB/512GB SSD)

Laptop LG Gram 2023 14Z90R-G.AH75A5 (i7-1360P/RAM 16GB/512GB...

35.490.000 đ

Laptop LG Gram 2023 14Z90R-G.AH75A5 (i7-1360P/RAM 16GB/512GB SSD)

 
 

35.490.000 đ

Liên hệ

Laptop HP Pavilion 14-dv2034TU (6K770PA) (i5-1235U/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 10)

Laptop HP Pavilion 14-dv2034TU (6K770PA) (i5-1235U/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 10)

Laptop HP Pavilion 14-dv2034TU (6K770PA) (i5-1235U/RAM...

16.590.000 đ

Laptop HP Pavilion 14-dv2034TU (6K770PA) (i5-1235U/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 10)

 
 

16.590.000 đ

Liên hệ

Laptop ASUS VivoBook Pro M3401QA-KM006W (Ryzen 5 5600H/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11)

Laptop ASUS VivoBook Pro M3401QA-KM006W (Ryzen 5 5600H/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11)

Laptop ASUS VivoBook Pro M3401QA-KM006W (Ryzen 5 5600H/RAM...

17.190.000 đ

Laptop ASUS VivoBook Pro M3401QA-KM006W (Ryzen 5 5600H/RAM 8GB/512GB SSD/ Windows 11)

 
 

17.190.000 đ

Liên hệ

Laptop Asus Vivobook 15 X1504VA

Laptop Asus Vivobook 15 X1504VA

Laptop Asus Vivobook 15 X1504VA

17.300.000 đ

Hãng sản xuất

Laptop Asus

Tên sản phẩm   

Laptop Asus Vivobook 15 X1504VA

Dòng Laptop

Laptop | Laptop Asus Vivobook | Laptop Văn Phòng | Laptop Core i5 | Laptop doanh nhân

Bộ vi xử lý 

Công nghệ CPU

Intel® Core™ i5-1335U

Số nhân

10

Số luồng

12

Tốc độ tối đa

up to 4.6 GHz

Bộ nhớ đệm

12MB

Bộ nhớ trong (RAM)

RAM

8GB DDR4 on board + 8GB DDR4 SO-DIMM

Loại RAM

DDR4

Tốc độ Bus RAM

 

Số khe cắm

-

Hỗ trợ RAM tối đa

 -

Ổ cứng 

Dung lượng

512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD

Tốc độ vòng quay

 

Khe cắm SSD mở rộng

-

Ổ đĩa quang (ODD) 

Không có

Màn hình

Kích thước màn hình

 15.6 inch 

Độ phân giải

FHD (1920 x 1080)

Tần số quét

60Hz

Công nghệ màn hình

16:9 aspect ratio, LED Backlit, 60Hz, 250nits, 45% NTSC, Anti-glare display, TÜV Rheinland-certified, 84%Screen-to-body ratio

Đồ Họa (VGA) 

Card màn hình

Intel Iris Xᵉ Graphics

Kết nối (Network) 

Wireless

Wi-Fi 6(802.11ax) 

LAN

 

Bluetooth

Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2

Bàn phím , Chuột 

Kiểu bàn phím

Bàn phím tiêu chuẩn - Có bàn phím số

Chuột

Cảm ứng đa điểm

Giao tiếp mở rộng 

Kết nối USB

1x USB 2.0 Type-A
1x USB 3.2 Gen 1 Type-C
2x USB 3.2 Gen 1 Type-A

Kết nối HDMI/VGA

1x HDMI 1.4

Tai nghe

1x 3.5mm Combo Audio Jack

Camera

 720p HD camera

Card mở rộng

-

LOA

2 Loa

Kiểu Pin

 3-cell, 42WHrs

Sạc pin

Đi kèm

Hệ điều hành (bản quyền) đi kèm 

Windows 11 Home

Kích thước (Dài x Rộng x Cao)

35.97 x 23.25 x 1.79 ~ 1.79 cm

Trọng Lượng

1.70 kg 

Màu sắc

Xanh

Xuất Xứ

Trung Quốc

17.300.000 đ

Liên hệ

Laptop Asus Zenbook 14 OLED UX3402VA-KM203W

Laptop Asus Zenbook 14 OLED UX3402VA-KM203W

Laptop Asus Zenbook 14 OLED UX3402VA-KM203W

24.000.000 đ

Hãng sản xuất

Laptop Asus

Tên sản phẩm   

Zenbook 14 OLED UX3402VA-KM203W 

Dòng Laptop

Laptop | Laptop Asus Zenbook | Laptop Nhỏ Gọn | Laptop Văn Phòng | Laptop Cao Cấp

Bộ vi xử lý 

Công nghệ CPU

Intel Core i5-1340P

Số nhân

12

Số luồng

16

Tốc độ tối đa

4.60 GHz

Bộ nhớ đệm

12 MB

Bộ nhớ trong (RAM)

RAM

16GB 

Loại RAM

LPDDR5

Tốc độ Bus RAM

-

Số khe cắm

-

Hỗ trợ RAM tối đa

-

Ổ cứng 

Dung lượng

512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD

Tốc độ vòng quay

 

Khe cắm SSD mở rộng

-

Ổ đĩa quang (ODD) 

Không có

Màn hình

Kích thước màn hình

14.0-inch 

Độ phân giải

WQXGA+ (2880x1800)

Tần số quét

90Hz

Công nghệ màn hình

OLED WQXGA+ BEND GLARE NON-TOUCH,400NITS(HDR),DCI-P3:100%

Đồ Họa (VGA) 

Card màn hình

 Intel Iris Xe Graphics

Kết nối (Network) 

Wireless

Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2

LAN

 

Bluetooth

Bluetooth 5

Bàn phím , Chuột 

Kiểu bàn phím

Bàn phím tiêu chuẩn - Đèn nền bàn phím (Backlit Chiclet)

Touchpad

Cảm ứng đa điểm Num Pad

Giao tiếp mở rộng 

Kết nối USB

1x USB 3.2 Gen 2 Type-A
2x Thunderbolt™ 4 supports display / power delivery

Kết nối HDMI/VGA

1x HDMI 2.1 TMDS

Tai nghe

1x 3.5mm Combo Audio Jack

Camera

720p HD camera

Card mở rộng

Micro SD card reader

LOA

2 Loa

Kiểu Pin

4-cell 75WHrs

Sạc pin

Đi kèm

Hệ điều hành (bản quyền) đi kèm 

Windows 11 Home

Kích thước (Dài x Rộng x Cao)

31.36 x 21.98 x 1.69 ~ 1.69 cm

Trọng Lượng

1.39 kg

Màu sắc

Foggy Silver

Xuất Xứ

Trung Quốc

24.000.000 đ

Liên hệ

Laptop Asus Zenbook 14 Flip OLED UP3404VA-KN038W

Laptop Asus Zenbook 14 Flip OLED UP3404VA-KN038W

Laptop Asus Zenbook 14 Flip OLED UP3404VA-KN038W

26.000.000 đ

Hãng sản xuất

Laptop Asus

Tên sản phẩm   

Asus Zenbook 14 Flip OLED UP3404VA-KN038W

Dòng Laptop

Laptop | Laptop Asus Zenbook | Laptop Nhỏ Gọn | Laptop Văn Phòng | Laptop Cao Cấp

Bộ vi xử lý 

Công nghệ CPU

Intel® Core™ I5-1340P

Số nhân

12

Số luồng

16

Tốc độ tối đa

upto 4.60 GHz

Bộ nhớ đệm

12 MB

Bộ nhớ trong (RAM)

RAM

 16GB on board

Loại RAM

LPDDR5

Tốc độ Bus RAM

-

Số khe cắm

-

Hỗ trợ RAM tối đa

-

Ổ cứng 

Dung lượng

512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD

Tốc độ vòng quay

 

Khe cắm SSD mở rộng

-

Ổ đĩa quang (ODD) 

Không có

Màn hình

Kích thước màn hình

14.0-inch 

Độ phân giải

2.8K (2880 x 1800) 

Tần số quét

90Hz

Công nghệ màn hình

BEND GLARE TOUCH(OGM),400NITS(HDR),DCI-P3:100%

Đồ Họa (VGA) 

Card màn hình

Intel® Iris™ Plus Graphics

Kết nối (Network) 

Wireless

Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2

LAN

 

Bluetooth

Bluetooth 5

Bàn phím , Chuột 

Kiểu bàn phím

Bàn phím tiêu chuẩn - Backlit Chiclet Keyboard

Chuột

Cảm ứng đa điểm

Giao tiếp mở rộng 

Kết nối USB

1x USB 3.2 Gen 2 Type-A
2x Thunderbolt™ 4 supports display / power delivery

Kết nối HDMI/VGA

1x HDMI 2.1 TMDS

Tai nghe

1x 3.5mm Combo Audio Jack

Camera

720p HD camera

Card mở rộng

-

LOA

2 Loa

Kiểu Pin

4 cell, 75WHrs

Sạc pin

Đi kèm

Hệ điều hành (bản quyền) đi kèm 

Windows 11 Home

Kích thước (Dài x Rộng x Cao)

31.15 x 22.34 x 1.59 ~ 1.59 cm

Trọng Lượng

1.50 kg

Màu sắc

Ponder Blue

Xuất Xứ

Trung Quốc

26.000.000 đ

Liên hệ

Màn hình LCD Acer 21.5 inch KA221Q

Màn hình LCD Acer 21.5 inch KA221Q

Màn hình LCD Acer 21.5 inch KA221Q

2.390.000 đ

Thời gian bảo hành : 36 tháng

2.390.000 đ

Liên hệ

Màn hình LCD Acer 21.5 inch HA220Q

Màn hình LCD Acer 21.5 inch HA220Q

Màn hình LCD Acer 21.5 inch HA220Q

2.850.000 đ

Thời gian bảo hành : 36 tháng

2.850.000 đ

Liên hệ

Màn hình LCD Acer 21.5 inch R221Q

Màn hình LCD Acer 21.5 inch R221Q

Màn hình LCD Acer 21.5 inch R221Q

2.890.000 đ

Thời gian bảo hành : 36 tháng

2.890.000 đ

Liên hệ

Màn hình LCD ASUS 27

Màn hình LCD ASUS 27" VA27EHF (1920 x 1080/IPS/100Hz/1 ms/Adaptive Sync)

Màn hình LCD ASUS 27" VA27EHF (1920 x 1080/IPS/100Hz/1 ms/Adaptive Sync)

3.190.000 đ

Màn hình LCD ASUS 27" VA27EHF (1920 x 1080/IPS/100Hz/1 ms/Adaptive Sync)

 
 

3.190.000 đ

Liên hệ

Màn hình LCD ASUS VA27EHE (1920 x 1080/IPS/75Hz)

Màn hình LCD ASUS VA27EHE (1920 x 1080/IPS/75Hz)

Màn hình LCD ASUS VA27EHE (1920 x 1080/IPS/75Hz)

4.990.000 đ

- Kích thước: 27" (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
- Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
- Tần số quét: 75Hz
- HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
- Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub

4.990.000 đ

Liên hệ

Màn hình LCD Samsung 25 inch LS25HG50FQEXXV

Màn hình LCD Samsung 25 inch LS25HG50FQEXXV

Màn hình LCD Samsung 25 inch LS25HG50FQEXXV

5.250.000 đ

Thời gian bảo hành : 24 tháng

5.250.000 đ

Liên hệ

Màn hình LCD ASUS 24

Màn hình LCD ASUS 24" ProArt PA248QV (1920 x 1200/IPS/75Hz/5 ms)

Màn hình LCD ASUS 24" ProArt PA248QV (1920 x 1200/IPS/75Hz/5 ms)

5.690.000 đ

Màn hình LCD ASUS 24" ProArt PA248QV (1920 x 1200/IPS/75Hz/5 ms)

5.690.000 đ

Liên hệ

Màn hình LCD Samsung 25 inch LS25HG50FQEXXV

Màn hình LCD Samsung 25 inch LS25HG50FQEXXV

Màn hình LCD Samsung 25 inch LS25HG50FQEXXV

5.250.000 đ

Thời gian bảo hành : 24 tháng

5.250.000 đ

Liên hệ

Màn hình LCD Samsung 25 inch LS25HG50FQEXXV

Màn hình LCD Samsung 25 inch LS25HG50FQEXXV

Màn hình LCD Samsung 25 inch LS25HG50FQEXXV

8.490.000 đ

Thời gian bảo hành : 24 tháng

8.490.000 đ

Liên hệ

Màn hình LCD SAMSUNG 32

Màn hình LCD SAMSUNG 32"

Màn hình LCD SAMSUNG 32"

9.490.000 đ

Màn hình LCD SAMSUNG 32" LS32B800PXEXXV (3840 x 2160/IPS/60Hz/5 ms)

 
 

9.490.000 đ

Liên hệ

Màn hình LCD ASUS 27

Màn hình LCD ASUS 27" VA27EHF (1920 x 1080/IPS/100Hz/1 ms/Adaptive Sync)

Màn hình LCD ASUS 27" VA27EHF (1920 x 1080/IPS/100Hz/1...

3.190.000 đ

Màn hình LCD ASUS 27" VA27EHF (1920 x 1080/IPS/100Hz/1 ms/Adaptive Sync)

 
 

3.190.000 đ

Liên hệ

Màn hình LCD ASUS VA27EHE (1920 x 1080/IPS/75Hz)

Màn hình LCD ASUS VA27EHE (1920 x 1080/IPS/75Hz)

Màn hình LCD ASUS VA27EHE (1920 x 1080/IPS/75Hz)

4.990.000 đ

- Kích thước: 27" (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
- Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
- Tần số quét: 75Hz
- HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
- Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub

4.990.000 đ

Liên hệ

Màn hình LCD ASUS 24

Màn hình LCD ASUS 24" ProArt PA248QV (1920 x 1200/IPS/75Hz/5 ms)

Màn hình LCD ASUS 24" ProArt PA248QV (1920 x 1200/IPS/75Hz/5...

5.690.000 đ

Màn hình LCD ASUS 24" ProArt PA248QV (1920 x 1200/IPS/75Hz/5 ms)

5.690.000 đ

Liên hệ

Màn hình Asus ROG Strix XG309CM 29.5 inch UWHD IPS 220Hz

Màn hình Asus ROG Strix XG309CM 29.5 inch UWHD IPS 220Hz

Màn hình Asus ROG Strix XG309CM 29.5 inch UWHD IPS...

11.800.000 đ

Hãng sản xuất

Asus

Model

ROG Strix XG309CM

Kích thước màn hình

29.5 inch

Độ phân giải

2560 x 1080

Tỉ lệ

21:9

Tấm nền màn hình

IPS

Độ sáng

300cd/㎡

Màu sắc hiển thị

16.7M

Độ tương phản

1000:1

Tần số quét

220Hz

Cổng kết nối

DisplayPort 1.2 x 1
HDMI (v2.0)x 1
USB-Cx 1
Earphone jack : Yes
USB Hub : 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
USB-C Power Delivery : 15W

Thời gian đáp ứng

1ms

Góc nhìn

178°/ 178°

Tính năng

Trace Free Technology : Yes
Color Accuracy : △E< 2
GamePlus : Yes
Low Blue Light : Yes
HDCP Support : Yes, 2.2
Game Visual : Yes
VRR Technology : FreeSync™ Premium & G-SYNC® Compatible
Extreme Low Motion BlurYes
ELMB Sync : Yes
Display Widget : Yes
KVM Switch : Yes

Điện năng tiêu thụ

<28W

Kích thước

Kích thước với chân đế (WxHxD):707.33 x (486.14~376.14) x 264.93 mm
Kích thước không có chân đế (WxHxD): 707.33 x 320.68 x 73.82 mm

Cân nặng

Trọng lượng với chân đế: 7.5Kg
Trọng lượng không có chân đế: 4.56Kg
Trọng lượng thô : 11.16Kg

Phụ kiện

Cáp nguồn, Cáp HDMI, Cáp DisplayPor

11.800.000 đ

Liên hệ

Màn hình LCD ASUS 31.5

Màn hình LCD ASUS 31.5" TUF Gaming VG32VQ-J (2560 x 1440/VA/144Hz/1 ms/FreeSync Premium)

Màn hình LCD ASUS 31.5" TUF Gaming VG32VQ-J (2560...

11.990.000 đ

Màn hình LCD ASUS 31.5" TUF Gaming VG32VQ-J (2560 x 1440/VA/144Hz/1 ms/FreeSync Premium)

 
 

11.990.000 đ

Liên hệ

Màn hình LCD Asus 34 inch MX34VQ ( CONG )1

Màn hình LCD Asus 34 inch MX34VQ ( CONG )1

Màn hình LCD Asus 34 inch MX34VQ ( CONG )1

22.900.000 đ

Thời gian bảo hành : 36 tháng

22.900.000 đ

Liên hệ

Máy chủ Sever Dell PowerEdge T150 42SVRDT150-903

Máy chủ Sever Dell PowerEdge T150 42SVRDT150-903

Máy chủ Sever Dell PowerEdge T150 42SVRDT150-903

34.950.000 đ

ản phẩm

Máy chủ

Model

Dell PowerEdge T150 Server 42SVRDT150-903

Kiểu dáng

4U Mini Tower

Bộ VXL

Intel® Xeon® E-2324G Processor 8M Cache, 3.10 GHz

Số lượng bộ VXL tối đa

1

Bộ nhớ RAM

8G UDIMM, 3200MT/s, ECC (x4 slot)

Dung lượng ổ cứng

2TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Cabled (x4 HDD 3.5-inch SATA)(x4 slot)

RAID hỗ trợ

No Controller

Cạc mạng

2 x 1 GbE LOM

Cổng kết nối

1 x USB 3.0 ● 1 x Serial port ● 1 x VGA Internal Ports ● 1 x USB 3.0

Khe cắm mở rộng

4 PCIe slots:
• 1x16 Gen4 (x16 connector) full height, half length
• 1x4 Gen4 (x8 connector) full height, half length
• 1x4 Gen3 (x8 connector) full height, half length
• 1x1 Gen3 (x1 connector) full height, half length

Công suất nguồn

300W Bronze 100-240 VAC, cabled

Số lượng nguồn tối đa

1

Ổ quang

DVD+/-RW SATA Internal

Hệ điều hành

DOS

Kích thước

 

Bảo hành

4 năm

34.950.000 đ

Liên hệ

Máy chủ Sever Dell PowerEdge T150

Máy chủ Sever Dell PowerEdge T150

Máy chủ Sever Dell PowerEdge T150

35.900.000 đ

Sản phẩm

Máy chủ

Model

Dell PowerEdge T150 Server 42SVRDT150-305

Kiểu dáng

4U Mini Tower

Bộ VXL

Intel® Xeon® E-2324G Processor 8M Cache, 3.10 GHz

Số lượng bộ VXL tối đa

1

Bộ nhớ RAM

16G UDIMM, 3200MT/s, ECC (x4 slot)

Dung lượng ổ cứng

2TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Cabled (x4 HDD 3.5-inch SATA)(x4 slot)

RAID hỗ trợ

No Controller

Cạc mạng

2 x 1 GbE LOM

Cổng kết nối

1 x USB 3.0 ● 1 x Serial port ● 1 x VGA Internal Ports ● 1 x USB 3.0

Khe cắm mở rộng

4 PCIe slots:
• 1x16 Gen4 (x16 connector) full height, half length
• 1x4 Gen4 (x8 connector) full height, half length
• 1x4 Gen3 (x8 connector) full height, half length
• 1x1 Gen3 (x1 connector) full height, half length

Công suất nguồn

300W Bronze 100-240 VAC, cabled

Số lượng nguồn tối đa

1

Ổ quang

DVD+/-RW SATA Internal

Hệ điều hành

DOS

Kích thước

 

Bảo hành

4 năm

35.900.000 đ

Liên hệ

Máy tính chủ Dell R250 71015468

Máy tính chủ Dell R250 71015468

Máy tính chủ Dell R250 71015468

37.000.000 đ

Sản phẩm

Máy chủ

Model

 Dell R250 71015468

Kiểu dáng

Rack 1U

Bộ VXL

1 x  Intel Xeon E-2314 2.8GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (65W), 3200 MT/s

Số lượng bộ VXL tối đa

1

Bộ nhớ RAM

16GB ECC UDIMM 3200MHZ (x4 Khe cắm) 

Dung lượng ổ cứng

2TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Cabled (x4 HDD 3.5-inch hot-plug)

RAID hỗ trợ

PERC H755 Adapter, Low Profile

Cạc mạng

2 x 1 GbE LOM

Cổng kết nối

1 x USB 2.0 ● 1 x USB 3.0 ● 1 x VGA ● 1 x Serial

Khe cắm mở rộng

2PCIeslots: 1 x8 Gen4 (x16 connector) low profile, half length
• 1 x8 Gen4 (x8 connector) low profile, half length

Công suất nguồn

Single, Cabled Power Supply, 450W

Số lượng nguồn tối đa

1

Ổ quang

DVD+/-RW SATA Internal

Bàn phím/ Chuột

Không có

Bảo hành

4 năm

37.000.000 đ

Liên hệ

Máy tính chủ Dell T350 - 42SVRDPET3501A

Máy tính chủ Dell T350 - 42SVRDPET3501A

Máy tính chủ Dell T350 - 42SVRDPET3501A

57.310.000 đ

Processor Intel® Xeon® E-2324G ,8MB L3 Cache, (65W) Max 
Memory  DDRAM4 ECC 8GB UDIMM, 3200MT/s, Single Rank, x8 Data Width   (1/6)
Storage Controllers • Internal Controllers (RAID): PERC H355/ iDRAC9 Express/BC5720DP 1GbE LOM
Drive Bays Front bays:
• Up to 4 x 3.5-inch SAS/SATA (HDD/SSD) max 64 TB
• Up tp 8 x 3.5-inch SAS/SATA (HDD/SSD) max 128 TB
Note: Supports 2.5-inch drive in 3.5-inch hybrid drive carrier.
Power Supply • 600 W DC/240 V
I/O Ports Network options: 2 x 1 GbE LOM

 Front Ports

• 1 x Dedicated iDRAC (Micro-AB USB) port
• 1 x USB 3.0

Internal Ports
• 1 x USB 3.0

Rear Ports
• 5 x USB 2.0
• 1 x iDRAC dedicated port
• 1 x USB 3.0
• 1 x VGA
• 1 x Serial

Form Factor 4.5U tower server

57.310.000 đ

Liên hệ

Máy tính chủ Dell PowerEdge T350

Máy tính chủ Dell PowerEdge T350

Máy tính chủ Dell PowerEdge T350

63.700.000 đ

Sản Phẩm Máy Chủ Dell PowerEdge T350 42SVRDT350-307 (Xeon E-2324G/Ram 16GB/HDD 2TB/PERC H755/PSU 450W)
Bộ vi xử lý (Cpu) Intel Xeon E-2334 3.4GHz, 8M Cache, 4C/8T, Turbo (65W)
P/N 42SVRDT350-307
Bộ nhớ (Ram)    8GB DDR4 UDIMM, 3200MT/s 
DIMM Speed: Up to 3200 MT/s
Memory Type: UDIMM
Memory Module Slots: 4 DDR4 DIMM slots
Maximum RAM: UDIMM 128 GB
Ổ cứng (Hdd) 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5'' Hot-plug Hard Drive
Up to 4 x 3.5"inch SAS/SATA (HDD/SSD) max 64 TB
Up to 8 x 3.5"inch SAS/SATA (HDD/SSD) max 128 TB
(Also supports 2.5"inch drive in 3.5"inch hybrid drive carrier)
Điều khiển card Raid  Internal controllers: PERC H345, PERC H755, HBA355i
(Raid Controller)  Software RAID: S150
External Controllers: HBA355e
Internal Boot: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S2): HWRAID 2 x M.2 SSDs 240 GB or 480 GB. Internal Dual SD Module or Internal USB 3.0
Ports Network Options: 2 x 1 GbE LOM
Front Ports: 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) port; 1 x USB 3.0; 2 x USB 2.0
Rear Ports: 1 x USB 2.0; 1 x USB 3.0; 1 x Serial; 1 x iDRAC; 1 x VGA
Internal ports: 1 x USB 3.0 (optional)
Khe cắm mở rộng (PCI)  PCIe Slots:
2 x Gen 4 PCIe slots, 2 x Gen3 PCIe slots
Video Card:
1 x VGA
Remote management    Embedded / At-the-Server
iDRAC9
iDRAC Server Module
iDRAC Direct
Nguồn (Power Supply) 600w
Kiểu dáng (Form Factor) Tower Server

63.700.000 đ

Liên hệ

Máy chủ Sever Dell PowerEdge R450 42SVRDR450-703

Máy chủ Sever Dell PowerEdge R450 42SVRDR450-703

Máy chủ Sever Dell PowerEdge R450 42SVRDR450-703

89.000.000 đ

Sản phẩm

Máy chủ

Model

Dell PowerEdge R450 Server 42SVRDR450-703

Kiểu dáng

Rackmount Server 1U

Bộ VXL

Intel® Xeon® Silver 4310 Processor 18M Cache, 2.10 GHz

Số lượng bộ VXL tối đa

1

Bộ nhớ RAM

16G RDIMM, 3200MT/s, ECC (x16 slot)

Dung lượng ổ cứng

2TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Cabled (x4 HDD 3.5-inch SATA)(x4 slot)

RAID hỗ trợ (theo máy)

PERC H755 Integrated RAID Controller

Cạc mạng

2 x 1 GbE LOM

Cổng kết nối

1 x USB 3.0 ● 1 x Serial port ● 1 x VGA Internal Ports ● 1 x USB 3.0

Khe cắm  trước và sau

Front Ports:
1 x dedicated iDRAC Direct micro-USB
1 x USB 3.0
1 x VGA
Rear Ports:
1 x USB 2.0
1 x Serial (optional)
1 x USB 3.0
2 x Ethernet
1 x VGA

Công suất nguồn

600W/Bronze 100-240 VAC, cabled

Số lượng nguồn tối đa

1

Ổ quang

DVD+/-RW SATA Internal

Hệ điều hành

DOS

Kích thước

Height – 42.8 mm (1.7 inches)
Width – 482 mm (18.97 inches)
Depth – 734.95 mm (28.92 inches) – without bezel
748.79 mm (29.47 inches) – with bezel

Bảo hành

4 năm

89.000.000 đ

Liên hệ

Máy chủ Sever Dell PowerEdge T550 42SVRDT550

Máy chủ Sever Dell PowerEdge T550 42SVRDT550

Máy chủ Sever Dell PowerEdge T550 42SVRDT550

98.900.000 đ

Sản phẩm

Máy chủ

Model

Dell PowerEdge T550 42SVRDT550

Kiểu dáng

Tower Server 5U

Bộ VXL

Intel® Xeon® Silver 4310 - 2.1Ghz upto 3.1Ghz ,18MB L3 Cache, 12Core/24T, (120W) Max 

Số lượng bộ VXL tối đa

1

Bộ nhớ RAM

16GB RDIMM 3200MTs ECC (x16 slot)

Dung lượng ổ cứng

2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5''inch Hot-plug Hard Drive (x8 slot)

RAID hỗ trợ

PERC H345, PERC H755, PERC H755N, HBA355i

Cạc mạng

2 x 1 GbE LOM

Cổng kết nối

1 x USB 3.0 ● 1 x Serial port ● 1 x VGA Internal Ports ● 1 x USB 3.0

Cổng (trước và sau)

Front Ports:
1 x Dedicated iDRAC Direct micro-USB (optional)
1 x USB 2.0
1 x USB 3.0
Rear Ports:
1 x USB 2.0
1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) port
1 x USB 3.0
1 x Serial (optional)
2 x Ethernet
1 x VGA
Internal ports:
1 x USB 3.0 (optional)

Công suất nguồn

1400W PSU

Số lượng nguồn tối đa

1

Ổ quang

Không có

Hệ điều hành

DOS

Khe cắm mở rộng:

5 x PCIe Gen4 slots + 1 x PCIe Gen3 slot
3 x 16 Gen4 (x16 connector) full height, half length
1 x 4 Gen3 (x8 connector) full height, half length
2 x 16 Gen4 (x16 connector) full height, full length (optional)
 

Bảo hành

4 năm

98.900.000 đ

Liên hệ

Máy chủ Dell PowerEdge R750xs 16×2.5″ 42SVRDR750-707

Máy chủ Dell PowerEdge R750xs 16×2.5″ 42SVRDR750-707

Máy chủ Dell PowerEdge R750xs 16×2.5″ 42SVRDR750-707

111.000.000 đ

Thông Số Kỹ Thuật Server Dell R750xs (Specifications)

Processor Up to two 3rd Generation Intel Xeon Scalable processors with up to 32 cores
Memory • 16 DDR4 DIMM slots, supports RDIMM 1 TB max, speeds up to 3200 MT/s
• Supports registered ECC DDR4 DIMMs only
Storage Controllers • Internal controllers: PERC H345, PERC H355, PERC H745, PERC H755, PERC H755N, HBA355i, S150
• Internal Boot: Internal Dual SD Module, Boot Optimized Storage Subsystem (BOSSS1): HWRAID 2 x M.2 SSDs, USB
• External PERC (RAID): PERC H840, HBA355e
Drive Bays Front bays:
• 0 drive bay
• Up to 8 x 3.5-inch SAS/SATA (HDD/SSD) max 128 TB
• Up to 12 x 3.5-inch SAS/SATA (HDD/SSD) max 192 TB
• Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 61.44 TB
• Up to 16 x 2.5-inch SAS/SATA (HDD/SSD) max 122.88 TB
• Up to 16 x 2.5-inch (SAS/SATA) + 8 x 2.5-inch (NVMe) (HDD/SSD) max 184.32 TB
Rear bays:
• Up to 2 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 15.36 TB
Power Supply •2x 800W Platinum 100–240 VAC or 240 VDC, hot swap redundant
 
I/O Ports Front Ports
• 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) port
• 1 x USB 2.0
• 1 x VGA
Rear Ports
• 1 x USB 2.0
• 1 x Serial (optional)
• 1 x USB 3.0
• 2 x Ethernet
• 1 x VGA
Internal Ports
• 1 x USB 3.0 (optional)
Form Factor 2U rack server

111.000.000 đ

Liên hệ

Máy chủ Sever Dell PowerEdge T150 42SVRDT150-903

Máy chủ Sever Dell PowerEdge T150 42SVRDT150-903

Máy chủ Sever Dell PowerEdge T150 42SVRDT150-90...

34.950.000 đ

ản phẩm

Máy chủ

Model

Dell PowerEdge T150 Server 42SVRDT150-903

Kiểu dáng

4U Mini Tower

Bộ VXL

Intel® Xeon® E-2324G Processor 8M Cache, 3.10 GHz

Số lượng bộ VXL tối đa

1

Bộ nhớ RAM

8G UDIMM, 3200MT/s, ECC (x4 slot)

Dung lượng ổ cứng

2TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Cabled (x4 HDD 3.5-inch SATA)(x4 slot)

RAID hỗ trợ

No Controller

Cạc mạng

2 x 1 GbE LOM

Cổng kết nối

1 x USB 3.0 ● 1 x Serial port ● 1 x VGA Internal Ports ● 1 x USB 3.0

Khe cắm mở rộng

4 PCIe slots:
• 1x16 Gen4 (x16 connector) full height, half length
• 1x4 Gen4 (x8 connector) full height, half length
• 1x4 Gen3 (x8 connector) full height, half length
• 1x1 Gen3 (x1 connector) full height, half length

Công suất nguồn

300W Bronze 100-240 VAC, cabled

Số lượng nguồn tối đa

1

Ổ quang

DVD+/-RW SATA Internal

Hệ điều hành

DOS

Kích thước

 

Bảo hành

4 năm

34.950.000 đ

Liên hệ

Máy chủ Sever Dell PowerEdge T150

Máy chủ Sever Dell PowerEdge T150

Máy chủ Sever Dell PowerEdge T150

35.900.000 đ

Sản phẩm

Máy chủ

Model

Dell PowerEdge T150 Server 42SVRDT150-305

Kiểu dáng

4U Mini Tower

Bộ VXL

Intel® Xeon® E-2324G Processor 8M Cache, 3.10 GHz

Số lượng bộ VXL tối đa

1

Bộ nhớ RAM

16G UDIMM, 3200MT/s, ECC (x4 slot)

Dung lượng ổ cứng

2TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Cabled (x4 HDD 3.5-inch SATA)(x4 slot)

RAID hỗ trợ

No Controller

Cạc mạng

2 x 1 GbE LOM

Cổng kết nối

1 x USB 3.0 ● 1 x Serial port ● 1 x VGA Internal Ports ● 1 x USB 3.0

Khe cắm mở rộng

4 PCIe slots:
• 1x16 Gen4 (x16 connector) full height, half length
• 1x4 Gen4 (x8 connector) full height, half length
• 1x4 Gen3 (x8 connector) full height, half length
• 1x1 Gen3 (x1 connector) full height, half length

Công suất nguồn

300W Bronze 100-240 VAC, cabled

Số lượng nguồn tối đa

1

Ổ quang

DVD+/-RW SATA Internal

Hệ điều hành

DOS

Kích thước

 

Bảo hành

4 năm

35.900.000 đ

Liên hệ

Máy tính chủ Dell R250 71015468

Máy tính chủ Dell R250 71015468

Máy tính chủ Dell R250 71015468

37.000.000 đ

Sản phẩm

Máy chủ

Model

 Dell R250 71015468

Kiểu dáng

Rack 1U

Bộ VXL

1 x  Intel Xeon E-2314 2.8GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (65W), 3200 MT/s

Số lượng bộ VXL tối đa

1

Bộ nhớ RAM

16GB ECC UDIMM 3200MHZ (x4 Khe cắm) 

Dung lượng ổ cứng

2TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Cabled (x4 HDD 3.5-inch hot-plug)

RAID hỗ trợ

PERC H755 Adapter, Low Profile

Cạc mạng

2 x 1 GbE LOM

Cổng kết nối

1 x USB 2.0 ● 1 x USB 3.0 ● 1 x VGA ● 1 x Serial

Khe cắm mở rộng

2PCIeslots: 1 x8 Gen4 (x16 connector) low profile, half length
• 1 x8 Gen4 (x8 connector) low profile, half length

Công suất nguồn

Single, Cabled Power Supply, 450W

Số lượng nguồn tối đa

1

Ổ quang

DVD+/-RW SATA Internal

Bàn phím/ Chuột

Không có

Bảo hành

4 năm

37.000.000 đ

Liên hệ

Máy tính chủ Dell T350 - 42SVRDPET3501A

Máy tính chủ Dell T350 - 42SVRDPET3501A

Máy tính chủ Dell T350 - 42SVRDPET3501A

57.310.000 đ

Processor Intel® Xeon® E-2324G ,8MB L3 Cache, (65W) Max 
Memory  DDRAM4 ECC 8GB UDIMM, 3200MT/s, Single Rank, x8 Data Width   (1/6)
Storage Controllers • Internal Controllers (RAID): PERC H355/ iDRAC9 Express/BC5720DP 1GbE LOM
Drive Bays Front bays:
• Up to 4 x 3.5-inch SAS/SATA (HDD/SSD) max 64 TB
• Up tp 8 x 3.5-inch SAS/SATA (HDD/SSD) max 128 TB
Note: Supports 2.5-inch drive in 3.5-inch hybrid drive carrier.
Power Supply • 600 W DC/240 V
I/O Ports Network options: 2 x 1 GbE LOM

 Front Ports

• 1 x Dedicated iDRAC (Micro-AB USB) port
• 1 x USB 3.0

Internal Ports
• 1 x USB 3.0

Rear Ports
• 5 x USB 2.0
• 1 x iDRAC dedicated port
• 1 x USB 3.0
• 1 x VGA
• 1 x Serial

Form Factor 4.5U tower server

57.310.000 đ

Liên hệ

Máy tính chủ Dell PowerEdge T350

Máy tính chủ Dell PowerEdge T350

Máy tính chủ Dell PowerEdge T350

63.700.000 đ

Sản Phẩm Máy Chủ Dell PowerEdge T350 42SVRDT350-307 (Xeon E-2324G/Ram 16GB/HDD 2TB/PERC H755/PSU 450W)
Bộ vi xử lý (Cpu) Intel Xeon E-2334 3.4GHz, 8M Cache, 4C/8T, Turbo (65W)
P/N 42SVRDT350-307
Bộ nhớ (Ram)    8GB DDR4 UDIMM, 3200MT/s 
DIMM Speed: Up to 3200 MT/s
Memory Type: UDIMM
Memory Module Slots: 4 DDR4 DIMM slots
Maximum RAM: UDIMM 128 GB
Ổ cứng (Hdd) 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5'' Hot-plug Hard Drive
Up to 4 x 3.5"inch SAS/SATA (HDD/SSD) max 64 TB
Up to 8 x 3.5"inch SAS/SATA (HDD/SSD) max 128 TB
(Also supports 2.5"inch drive in 3.5"inch hybrid drive carrier)
Điều khiển card Raid  Internal controllers: PERC H345, PERC H755, HBA355i
(Raid Controller)  Software RAID: S150
External Controllers: HBA355e
Internal Boot: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S2): HWRAID 2 x M.2 SSDs 240 GB or 480 GB. Internal Dual SD Module or Internal USB 3.0
Ports Network Options: 2 x 1 GbE LOM
Front Ports: 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) port; 1 x USB 3.0; 2 x USB 2.0
Rear Ports: 1 x USB 2.0; 1 x USB 3.0; 1 x Serial; 1 x iDRAC; 1 x VGA
Internal ports: 1 x USB 3.0 (optional)
Khe cắm mở rộng (PCI)  PCIe Slots:
2 x Gen 4 PCIe slots, 2 x Gen3 PCIe slots
Video Card:
1 x VGA
Remote management    Embedded / At-the-Server
iDRAC9
iDRAC Server Module
iDRAC Direct
Nguồn (Power Supply) 600w
Kiểu dáng (Form Factor) Tower Server

63.700.000 đ

Liên hệ

Máy chủ Sever Dell PowerEdge R450 42SVRDR450-703

Máy chủ Sever Dell PowerEdge R450 42SVRDR450-703

Máy chủ Sever Dell PowerEdge R450 42SVRDR450-70...

89.000.000 đ

Sản phẩm

Máy chủ

Model

Dell PowerEdge R450 Server 42SVRDR450-703

Kiểu dáng

Rackmount Server 1U

Bộ VXL

Intel® Xeon® Silver 4310 Processor 18M Cache, 2.10 GHz

Số lượng bộ VXL tối đa

1

Bộ nhớ RAM

16G RDIMM, 3200MT/s, ECC (x16 slot)

Dung lượng ổ cứng

2TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Cabled (x4 HDD 3.5-inch SATA)(x4 slot)

RAID hỗ trợ (theo máy)

PERC H755 Integrated RAID Controller

Cạc mạng

2 x 1 GbE LOM

Cổng kết nối

1 x USB 3.0 ● 1 x Serial port ● 1 x VGA Internal Ports ● 1 x USB 3.0

Khe cắm  trước và sau

Front Ports:
1 x dedicated iDRAC Direct micro-USB
1 x USB 3.0
1 x VGA
Rear Ports:
1 x USB 2.0
1 x Serial (optional)
1 x USB 3.0
2 x Ethernet
1 x VGA

Công suất nguồn

600W/Bronze 100-240 VAC, cabled

Số lượng nguồn tối đa

1

Ổ quang

DVD+/-RW SATA Internal

Hệ điều hành

DOS

Kích thước

Height – 42.8 mm (1.7 inches)
Width – 482 mm (18.97 inches)
Depth – 734.95 mm (28.92 inches) – without bezel
748.79 mm (29.47 inches) – with bezel

Bảo hành

4 năm

89.000.000 đ

Liên hệ

Máy chủ Sever Dell PowerEdge T550 42SVRDT550

Máy chủ Sever Dell PowerEdge T550 42SVRDT550

Máy chủ Sever Dell PowerEdge T550 42SVRDT550

98.900.000 đ

Sản phẩm

Máy chủ

Model

Dell PowerEdge T550 42SVRDT550

Kiểu dáng

Tower Server 5U

Bộ VXL

Intel® Xeon® Silver 4310 - 2.1Ghz upto 3.1Ghz ,18MB L3 Cache, 12Core/24T, (120W) Max 

Số lượng bộ VXL tối đa

1

Bộ nhớ RAM

16GB RDIMM 3200MTs ECC (x16 slot)

Dung lượng ổ cứng

2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5''inch Hot-plug Hard Drive (x8 slot)

RAID hỗ trợ

PERC H345, PERC H755, PERC H755N, HBA355i

Cạc mạng

2 x 1 GbE LOM

Cổng kết nối

1 x USB 3.0 ● 1 x Serial port ● 1 x VGA Internal Ports ● 1 x USB 3.0

Cổng (trước và sau)

Front Ports:
1 x Dedicated iDRAC Direct micro-USB (optional)
1 x USB 2.0
1 x USB 3.0
Rear Ports:
1 x USB 2.0
1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) port
1 x USB 3.0
1 x Serial (optional)
2 x Ethernet
1 x VGA
Internal ports:
1 x USB 3.0 (optional)

Công suất nguồn

1400W PSU

Số lượng nguồn tối đa

1

Ổ quang

Không có

Hệ điều hành

DOS

Khe cắm mở rộng:

5 x PCIe Gen4 slots + 1 x PCIe Gen3 slot
3 x 16 Gen4 (x16 connector) full height, half length
1 x 4 Gen3 (x8 connector) full height, half length
2 x 16 Gen4 (x16 connector) full height, full length (optional)
 

Bảo hành

4 năm

98.900.000 đ

Liên hệ

Máy chủ Dell PowerEdge R750xs 16×2.5″ 42SVRDR750-707

Máy chủ Dell PowerEdge R750xs 16×2.5″ 42SVRDR750-707

Máy chủ Dell PowerEdge R750xs 16×2.5″ 42SVRD...

111.000.000 đ

Thông Số Kỹ Thuật Server Dell R750xs (Specifications)

Processor Up to two 3rd Generation Intel Xeon Scalable processors with up to 32 cores
Memory • 16 DDR4 DIMM slots, supports RDIMM 1 TB max, speeds up to 3200 MT/s
• Supports registered ECC DDR4 DIMMs only
Storage Controllers • Internal controllers: PERC H345, PERC H355, PERC H745, PERC H755, PERC H755N, HBA355i, S150
• Internal Boot: Internal Dual SD Module, Boot Optimized Storage Subsystem (BOSSS1): HWRAID 2 x M.2 SSDs, USB
• External PERC (RAID): PERC H840, HBA355e
Drive Bays Front bays:
• 0 drive bay
• Up to 8 x 3.5-inch SAS/SATA (HDD/SSD) max 128 TB
• Up to 12 x 3.5-inch SAS/SATA (HDD/SSD) max 192 TB
• Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 61.44 TB
• Up to 16 x 2.5-inch SAS/SATA (HDD/SSD) max 122.88 TB
• Up to 16 x 2.5-inch (SAS/SATA) + 8 x 2.5-inch (NVMe) (HDD/SSD) max 184.32 TB
Rear bays:
• Up to 2 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 15.36 TB
Power Supply •2x 800W Platinum 100–240 VAC or 240 VDC, hot swap redundant
 
I/O Ports Front Ports
• 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) port
• 1 x USB 2.0
• 1 x VGA
Rear Ports
• 1 x USB 2.0
• 1 x Serial (optional)
• 1 x USB 3.0
• 2 x Ethernet
• 1 x VGA
Internal Ports
• 1 x USB 3.0 (optional)
Form Factor 2U rack server

111.000.000 đ

Liên hệ

Máy tính bảng Apple iPad Air 5 M1 10.9inch Wifi 64GB MM9F3ZA/A - Starlight

Máy tính bảng Apple iPad Air 5 M1 10.9inch Wifi 64GB MM9F3ZA/A - Starlight

Máy tính bảng Apple iPad Air 5 M1 10.9inch Wifi 64GB MM9F3ZA/A - Starlight

13.790.000 đ

Sản phẩm Máy tính bảng
Tên Hãng Apple
Model Ipad Air 5
Màn hình 10.9 inchLiquid Retina
Độ phân giải 2360x1640
Hỗ trợ phụ kiện Apple Pencil (2nd generation)
Chíp Apple M1 chip
8-core CPU
8-core graphics
Ram 8GB
Ổ cứng 64GB
Camera Camera sau 12MP, khẩu độ ƒ / 1.8
Camera trước siêu rộng 2MP, trường nhìn 122 °
Kết nối không dây Wifi
Cổng sạc USB-C 
Cảm biến ID cảm ứng
Phụ kiện đi kèm Cáp sạc USB-C (1 mét)
Củ sạc 20W
Kích thước 247.6x 178.5x 6.1 mm
Trọng lượng 461 g

13.790.000 đ

Liên hệ

Máy tính bảng Apple iPad Air 5 M1 10.9inch Wifi 64GB MM9E3ZA/A-Blue

Máy tính bảng Apple iPad Air 5 M1 10.9inch Wifi 64GB MM9E3ZA/A-Blue

Máy tính bảng Apple iPad Air 5 M1 10.9inch Wifi 64GB MM9E3ZA/A-Blue

13.790.000 đ

Sản phẩm Máy tính bảng
Tên Hãng Apple
Model Ipad Air 5
Màn hình 10.9 inchLiquid Retina
Độ phân giải 2360x1640
Hỗ trợ phụ kiện Apple Pencil (2nd generation)
Chíp Apple M1 chip
8-core CPU
8-core graphics
Ram 8GB
Ổ cứng 64GB
Camera Camera sau 12MP, khẩu độ ƒ / 1.8
Camera trước siêu rộng 2MP, trường nhìn 122 °
Kết nối không dây Wifi
Cổng sạc USB-C 
Cảm biến ID cảm ứng
Phụ kiện đi kèm Cáp sạc USB-C (1 mét)
Củ sạc 20W
Kích thước 247.6x 178.5x 6.1 mm
Trọng lượng 461 g

13.790.000 đ

Liên hệ

Laptop Apple Macbook Air 13.3 inch MGN63SA/A Space Grey ( Apple M1)

Laptop Apple Macbook Air 13.3 inch MGN63SA/A Space Grey ( Apple M1)

Laptop Apple Macbook Air 13.3 inch MGN63SA/A Space Grey ( Apple M1)

19.200.000 đ

Hãng sản xuất       Laptop Apple 
Tên sản phẩm    Macbook Air 13.3 inch MGN63SA/A Space Grey

Bộ vi xử lý 

Bộ vi xử lý

Apple M1 chip with 8-core CPU and 7-core GPU

Tốc độ

 

Bộ nhớ đệm

 

Bộ nhớ trong (RAM)

Dung lượng

 8GB 

Số khe cắm

 

Ổ cứng 

Dung lượng

256GB SSD

Tốc độ vòng quay

 

Khe cắm SSD mở rộng

 

Ổ đĩa quang (ODD) 

Không có

Hiển thị 

Màn hình

13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology; 2560-by-1600 native resolution at 227 pixels per inch with support for millions of colors

Độ phân giải

2560 x 1600 Pixels

Đồ Họa (VGA) 

Card màn hình

 

Kết nối (Network) 

Wireless

802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking

 IEEE 802.11a/b/g/n/ac compatible

LAN

 

Bluetooth

Bluetooth 5.0 wireless technology

Bàn phím , Chuột 

Kiểu bàn phím

Bàn phím tiêu chuẩn 

Chuột

Cảm ứng đa điểm

Giao tiếp mở rộng 

Kết nối USB

Two Thunderbolt / USB 4 ports with support for
Charging, DisplayPort, Thunderbolt 3 (up to 40 Gbps)
USB-C 3.1 Gen 2 (up to 10 Gbps)

Kết nối HDMI/VGA

 

Tai nghe

 

Camera

720p FaceTime HD camera

Card mở rộng

 

LOA

 

Kiểu Pin

Built-in 49.9‑watt‑hour lithium‑polymer battery, 30W USB-C Power Adapter; 

Sạc pin

Đi kèm

Hệ điều hành (bản quyền) đi kèm 

MacOS

Kích thước (Dài x Rộng x Cao)

0.41-1.61 x 30.41 x 21.24 cm

Trọng Lượng

1.29 kg

Màu sắc

Space Grey

Xuất Xứ

Trung Quốc

19.200.000 đ

Liên hệ

iPad Pro 12.9 2021 M1 Wi‑Fi 128GB Silver (MHNG3ZA/A) Chính Hãng Apple Việt Nam

iPad Pro 12.9 2021 M1 Wi‑Fi 128GB Silver (MHNG3ZA/A) Chính Hãng Apple Việt Nam

iPad Pro 12.9 2021 M1 Wi‑Fi 128GB Silver (MHNG3ZA/A) Chính Hãng Apple Việt Nam

26.500.000 đ

Model MHNG3ZA/A
Kích thước màn hình 12.9 inches
Công nghệ màn hình Mini LED
Camera sau 12MP góc rộng
10MP góc siêu rộng
Camera trước 12MP góc siêu rộng 122 độ
Chipset Apple M1 8 nhân
Dung lượng RAM 8GB
Bộ nhớ trong 128GB
Pin Li-Po 7538 mAh
Hệ điều hành iOS
Độ phân giải màn hình 2048 x 2732 pixels
Tính năng màn hình Tần số quét 120Hz
Tỉ lệ tương phản 1000000:1
Độ sáng 600 nit
Dải màu P3
Công nghệ True-Tone
Loại CPU 8 nhân CPU
GPU 8 nhân GPU
Kích thước Dài 247.6 x Ngang 178.5 x Dày 5.9 mm
Trọng lượng 682 g
Quay video 4k 60fps
1080p 240fps
Quay video trước 1080p 60fps
Chất liệu mặt lưng Kim loại
Chất liệu khung viền Kim loại
Công nghệ sạc Sạc nhanh 18W
Cổng sạc USB Type-C
Hồng ngoại Không
Các loại cảm biến Cảm biến ánh sáng, Cảm biến áp kế, Cảm biến gia tốc, Cảm biến tiệm cận, Con quay hồi chuyển, La bàn
Khe cắm thẻ nhớ Không
Wi-Fi Wi-Fi 6
Bluetooth 5.0
GPS A-GPS, GLONASS, GALILEO

26.500.000 đ

Liên hệ

iPad Pro 12.9 2021 M1 Wi‑Fi 128GB Space Grey (MHNF3ZA/A) Chính Hãng Apple Việt Nam

iPad Pro 12.9 2021 M1 Wi‑Fi 128GB Space Grey (MHNF3ZA/A) Chính Hãng Apple Việt Nam

iPad Pro 12.9 2021 M1 Wi‑Fi 128GB Space Grey (MHNF3ZA/A) Chính Hãng Apple Việt Nam

26.500.000 đ

Model MHNF3ZA/A
Kích thước màn hình 12.9 inches
Công nghệ màn hình Mini LED
Camera sau 12MP góc rộng
10MP góc siêu rộng
Camera trước 12MP góc siêu rộng 122 độ
Chipset Apple M1 8 nhân
Dung lượng RAM 8GB
Bộ nhớ trong 128GB
Pin Li-Po 7538 mAh
Hệ điều hành iOS
Độ phân giải màn hình 2048 x 2732 pixels
Tính năng màn hình Tần số quét 120Hz
Tỉ lệ tương phản 1000000:1
Độ sáng 600 nit
Dải màu P3
Công nghệ True-Tone
Loại CPU 8 nhân CPU
GPU 8 nhân GPU
Kích thước Dài 247.6 x Ngang 178.5 x Dày 5.9 mm
Trọng lượng 682 g
Quay video 4k 60fps
1080p 240fps
Quay video trước 1080p 60fps
Chất liệu mặt lưng Kim loại
Chất liệu khung viền Kim loại
Công nghệ sạc Sạc nhanh 18W
Cổng sạc USB Type-C
Hồng ngoại Không
Các loại cảm biến Cảm biến ánh sáng, Cảm biến áp kế, Cảm biến gia tốc, Cảm biến tiệm cận, Con quay hồi chuyển, La bàn
Khe cắm thẻ nhớ Không
Wi-Fi Wi-Fi 6
Bluetooth 5.0
GPS A-GPS, GLONASS, GALILEO

26.500.000 đ

Liên hệ

Laptop Apple Macbook Air 13.6 inch MLXW3SA/A Xám (Apple M2)

Laptop Apple Macbook Air 13.6 inch MLXW3SA/A Xám (Apple M2)

Laptop Apple Macbook Air 13.6 inch MLXW3SA/A Xám (Apple M2)

26.700.000 đ

Hãng sản xuất       Laptop Apple 
Tên sản phẩm  

Apple Macbook Air 13.6 inch MLXW3SA/A Xám

Nhóm sản phẩm Laptop | Macbook Air

Bộ vi xử lý 

Bộ vi xử lý

Apple M2 chip with 8-core CPU and 8-core GPU

Tốc độ

 

Bộ nhớ đệm

 

Bộ nhớ trong (RAM)

Dung lượng

 8GB 

Số khe cắm

 

Ổ cứng 

Dung lượng

256GB SSD

Tốc độ vòng quay

 

Khe cắm SSD mở rộng

 

Ổ đĩa quang (ODD) 

Không có

Hiển thị 

Màn hình

13.6-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology 2560-by-1664 native resolution at 224 pixels per inch withsupport for 1 billion colors

Độ phân giải

2560 x 1664 Pixels

Đồ Họa (VGA) 

Card màn hình

 

Kết nối (Network) 

Wireless

802.11ax Wi-Fi 6 

LAN

 

Bluetooth

Bluetooth 5.0

Bàn phím , Chuột 

Kiểu bàn phím

Bàn phím tiêu chuẩn 

Chuột

Cảm ứng đa điểm

Giao tiếp mở rộng 

Kết nối USB

1 x MagSafe 3 charging port

2 x USB Type-C (USB 4/ Thunderbolt 3/ DisplayPort) hỗ trợ sạc

Kết nối HDMI/VGA

 

Tai nghe

 1 x Mic-in/ Headphone-out combo jack

Camera

1080p FaceTime HD camera
500 nits brightness

Card mở rộng

 

LOA

 

Kiểu Pin

52.6-watt‑hour lithium‑polymer battery

Sạc pin

Đi kèm

Hệ điều hành (bản quyền) đi kèm 

MacOS

Kích thước (Dài x Rộng x Cao)

304.1 x 215 x 11.3 mm

Trọng Lượng

1.24 kg

Màu sắc

Xám

Xuất Xứ

Trung Quốc

26.700.000 đ

Liên hệ

Pad Pro 11 2021 M1 Wi‑Fi + Cellular 256GB Silver (MHW83ZA/A) Chính Hãng Apple Việt Nam

Pad Pro 11 2021 M1 Wi‑Fi + Cellular 256GB Silver (MHW83ZA/A) Chính Hãng Apple Việt Nam

Pad Pro 11 2021 M1 Wi‑Fi + Cellular 256GB Silver (MHW83ZA/A) Chính Hãng Apple Việt Nam

26.700.000 đ

Hãng sản xuất Apple
Model  MHW83ZA/A
Kích thước màn hình 11 inches
Công nghệ màn hình IPS LCD
Camera sau 12MP góc rộng
10MP góc siêu rộng
Camera trước 12MP góc siêu rộng 122 độ
Chipset Apple M1 8 nhân
Dung lượng RAM 8GB
Bộ nhớ trong 256GB
Pin 7538mAh
Hệ điều hành iPadOS
Độ phân giải màn hình 2388 x 1668 pixels
Tính năng màn hình Tần số quét 120Hz
Tỉ lệ tương phản 1000000:1
Độ sáng 600 nit
Dải màu P3
Công nghệ True-Tone
Loại CPU 8 nhân CPU
GPU 8 nhân GPU
Kích thước 247.6 x 178.5 x 5.9 mm
Trọng lượng 466 g
Quay video trước 1080p@25/30/60fps, Chống rung EIS
Chất liệu mặt lưng Kim loại
Chất liệu khung viền Kim loại
Công nghệ sạc Sạc nhanh 18W
Cổng sạc USB Type-C
Các loại cảm biến Cảm biến ánh sáng, Cảm biến áp kế, Cảm biến gia tốc, Cảm biến tiệm cận, Con quay hồi chuyển, La bàn
Khe Sim Nano Sim, eSim
Wi-Fi Wi-Fi 6
Bluetooth v5.0

26.700.000 đ

Liên hệ

Laptop Apple Macbook Air 13.6inch Z15S00092 ( Space Grey)

Laptop Apple Macbook Air 13.6inch Z15S00092 ( Space Grey)

Laptop Apple Macbook Air 13.6inch Z15S00092 ( Space Grey)

31.700.000 đ

Hãng sản xuất       Laptop Apple 
Tên sản phẩm  

Macbook Air 13.6 inch Z15S00092

Nhóm sản phẩm Laptop | Macbook Air

Bộ vi xử lý 

Bộ vi xử lý

Apple M2 chip with 8-core CPU and 8-core GPU

Tốc độ

 

Bộ nhớ đệm

 

Bộ nhớ trong (RAM)

Dung lượng

 16GB

Số khe cắm

 

Ổ cứng 

Dung lượng

256GB SSD

Tốc độ vòng quay

 

Khe cắm SSD mở rộng

 

Ổ đĩa quang (ODD) 

Không có

Hiển thị 

Màn hình

13.6-inch LED-backlit display with IPS technology

Độ phân giải

2560 x 1664 Pixels

Đồ Họa (VGA) 

Card màn hình

 

Kết nối (Network) 

Wireless

WiFi 802.11ax (Wifi 6) , Bluetooth 5.0

LAN

 

Bluetooth

Bluetooth 5.0

Bàn phím , Chuột 

Kiểu bàn phím

Bàn phím tiêu chuẩn 

Chuột

Cảm ứng đa điểm

Giao tiếp mở rộng 

Kết nối USB

1 x MagSafe 3 charging port

2 x USB Type-C (USB 4/ Thunderbolt 3/ DisplayPort) hỗ trợ sạc

Kết nối HDMI/VGA

 

Tai nghe

 1 x Mic-in/ Headphone-out combo jack

Camera

1080p FaceTime HD camera

Card mở rộng

 

LOA

 

Kiểu Pin

52.6-watt‑hour lithium‑polymer battery

Sạc pin

Đi kèm

Hệ điều hành (bản quyền) đi kèm 

MacOS

Kích thước (Dài x Rộng x Cao)

30.41 x 21.5 x 1.13 cm

Trọng Lượng

1.24kg

Màu sắc

Space Grey

Xuất Xứ

Trung Quốc

31.700.000 đ

Liên hệ

Máy tính All in One Apple iMac 24inch M1 MGPK3SA/A 256GB - Blue

Máy tính All in One Apple iMac 24inch M1 MGPK3SA/A 256GB - Blue

Máy tính All in One Apple iMac 24inch M1 MGPK3SA/A 256GB - Blue

33.000.000 đ

Sản phẩm

Máy tính đồng bộ

Hãng sản xuất

Apple

Model

iMac MGPK3SA/A

Bộ vi xử lý

Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

RAM

8GB

Ổ cứng

256GB SSD

Màn hình 

 24-inch 4.5K Retina display

 • 4480-by-2520 resolution at 218 pixels per inch with support for 1 billion colors
 • 500 nits brightness
 • Wide color (P3)
 • True Tone technology

Kết nối mạng

Wi-Fi

 • 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking
 • IEEE 802.11a/b/g/n/ac compatible
Bluetooth
 • Bluetooth 5.0 wireless technology

Keyboard & Mouse

-

Cổng kết nối

Two Thunderbolt / USB 4 ports with support for:

 • DisplayPort
 • Thunderbolt 3 (up to 40Gb/s)
 • USB 4 (up to 40Gb/s)
 • USB 3.1 Gen 2 (up to 10Gb/s)
 • Thunderbolt 2, HDMI, DVI, and VGA supported using adapters (sold separately)

3.5 mm headphone jack

Gigabit Ethernet

Two USB 3 ports (up to 10Gb/s)

Hệ điều hành

macOS

Kích thước

54.7 cm x 46.1 cm x 14.7 cm

Cân nặng

 4.46 kg

Bảo hành

12 tháng

33.000.000 đ

Liên hệ

Laptop Apple MacBook Air 15 inch M2 (8 CPU | 10 GPU | 8GB Ram | 512GB SSD) MQKQ3SA/A - Space Gray -

Laptop Apple MacBook Air 15 inch M2 (8 CPU | 10 GPU | 8GB Ram | 512GB SSD) MQKQ3SA/A - Space Gray -

Laptop Apple MacBook Air 15 inch M2 (8 CPU | 10 GPU | 8GB Ram | 512GB SSD) MQKQ3SA/A - Space Gray -

35.400.000 đ

Hãng sản xuất       Laptop Apple 
Tên sản phẩm   Macbook Air 15 inch MQKQ3SA/A
Nhóm sản phẩm Laptop | Macbook Air

Bộ vi xử lý 

Bộ vi xử lý

Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU

Tốc độ

 

Bộ nhớ đệm

 

Bộ nhớ trong (RAM)

Dung lượng

8GB

Số khe cắm

 

Ổ cứng 

Dung lượng

512GB SSD

Tốc độ vòng quay

 

Khe cắm SSD mở rộng

 

Ổ đĩa quang (ODD) 

Không có