LG

Laptop LG 13ZD970-G.AX51A5 (I5-7200U)

Laptop LG 13ZD970-G.AX51A5 (I5-7200U)

Laptop LG 13ZD970-G.AX51A5 (I5-7200U)

24.500.000 đ

gift

Tặng kèm 1 Chuột máy tính Mitsumi W-5608

Tặng kèm 1 Bao da đựng Laptop

        Thời gian bảo hành : 12 tháng

24.500.000 đ

Liên hệ

Laptop LG 14ZD970-G.AX52A5 (I5-7200U)

Laptop LG 14ZD970-G.AX52A5 (I5-7200U)

Laptop LG 14ZD970-G.AX52A5 (I5-7200U)

25.200.000 đ

giftTặng kèm 1 Chuột máy tính Mitsumi W-5608

         Tặng kèm 1 Bao da đựng Laptop

           Thời gian bảo hành : 12 tháng

25.200.000 đ

Liên hệ

Laptop LG 14Z970-G.AH52A5 (I5-7200U)

Laptop LG 14Z970-G.AH52A5 (I5-7200U)

Laptop LG 14Z970-G.AH52A5 (I5-7200U)

28.200.000 đ

giftTặng kèm 1 Chuột máy tính Mitsumi W-5608

         Tặng kèm 1 Bao da đựng Laptop

           Thời gian bảo hành : 12 tháng

28.200.000 đ

Liên hệ

Laptop LG 15Z970-G.AH55A5 (I5-7200U)

Laptop LG 15Z970-G.AH55A5 (I5-7200U)

Laptop LG 15Z970-G.AH55A5 (I5-7200U)

32.500.000 đ

giftTặng kèm 1 Chuột máy tính Mitsumi W-5608

         Tặng kèm 1 Bao da đựng Laptop

          Thời gian bảo hành : 12 tháng

32.500.000 đ

Liên hệ

Đối tác
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DPL